HÍR-NŐK

TNT forrásgyűjtemény

Források

Acsády Judit: Lovagiasságtól a vádaskodásig. Educatio. 1996. (ősz) 5. évf. 3. sz. 454-466.
Adamik Mária: A Nagy Fehér Üzemmód: avagy miről szól a “nőkérdés”? Hadas Hadas Miklós (szerk.): Férfiuralom. Írások nőkről, férfiakról, feminizmusról. Replika Kör, Budapest, 1994. 142-154.
Adler, Alfred: Emberismeret. Göncöl Kiadó, Budapest, 1994. (VII. fejezet: A nemek viszonya. 116-141.)
Angelusz Erzsébet: Filozófia, antropológia, nevelés (Neveléstudomány és társadalmi gyakorlat 18.). Akadémia Kiadó, Budapest, 1984. (A nemi viselkedés szabályozása. 68-72.)
Anka László: A budapesti prostitúció és szexpiac története a boldog békeidőkben. Valóság, 2006. június XLIX. évfolyam 6. szám.
Anna Margit: Ómagyar Mária-siralom, 1976.
Anna Margit (1913-1991): Önarckép, 1981, Olaj, vászon, 50×30 cm
Anna Margit: Egyszervolt szerelem – múzsa. 1977.
Anna Margit (1913-1991): Pléhkrisztus, 1947. 60×40 cm, Olaj, vászon, Jelzés nélkül. Magántulajdon.
ANYÁK NAPJA – az ANYÁK ÉS LÁNYAIK (MATKI I CÓRKI) kiállítása, Platán Galéria, 2005-07-08 – tól 2005-09-02 -ig
Argejó Éva: Hímnem, nőnem: a médium nem semleges. In Jelentések könyve. Szerk.: Argejó Éva. Új Mandátum Könyvkiadó. Budapest, 1998. 173-179.
Artemisz kút – I. ker. Úri utca 53. előtt a Mária Magdolna toronynál, a Kapisztrán tér közelében Praxitelész ókori görög szobrász alkotásának a XIX. századi, vasból öntött másolata.
Artner Margit (1954 – ): Macskás hölgy – színezett rézkarc.
Asztalos Éva: Jelentés és anyagyilkosság. Élet és irodalom. XLVIII. évfolyam 35. szám, 2004. augusztus 27.
Atwood, Margaret: A női test. Lettre 25. szám. 1997. nyár
Atwood, Margaret: A szolgálólány meséje. Lazi Kiadó, 2006.
A szolgálólány meséje. Színes magyarul beszélő amerikai-német filmdráma, 109 perc, 1990.
Árendás Zsuzsa: Indiai nők hátrányos helyzetben. Magyar Hírlap 2006-12-18
Árva Bethlen Kata (Az újrakezdő) Történelmi játék – az ARANYTÍZ TEÁTRUM előadása. Bemutató: 2007. április 23. (hétfő) 19:00
Babits Mihály: Elza pilóta vagy a tökéletes társadalom. Nyugat kiadás, 1933.
Balla Zsófia: Nőirodalom, mi az? Lettre, 1997. tavasz 24. szám.
Baráth Erzsébet: Ki beszél itt vállalásról? Eszmélet folyóirat, 42. szám (1999. nyár)
Barát Erzsébet: A nők érdekében folytatott kutatás és korlátai. In: Replika, 1999, 37. 163-168.
Barát Erzsébet: “A politizáláshoz autonómia szükséges.” A ‘nőkérdés’ társadalmi és tudományos aktualitása. In: AETAS, 1999/1-2.
Barát Erzsébet-Pataki Kinga-Pócs Kata Rita: Gyűlölködni szabad(?). A magyar sajtó a feminizmusról és a feministákról. Médiakutató, 2004. tavasz 41–59. o.
Barát Erzsébet: Az önreflexió hiánya, avagy a tudományos beszédmód szexizmusa.
Barát Erzsébet: „A »nőkérdés« társadalmi és tudományos aktualitása”. Aetas (1999.1–2): 322–328. o.
Barta Mária (1897-1969): Tulipános nő, 1929 körül, olaj, vászon, 80,5×59,2 cm, j. b. l.: BM
Bartky, S. Lee 1992. Foucault – a nőiesség és a patriarchális hatalom modernizációja. Magyar Filozófiai Szemle 36/3-4. 434-445 o.
Basch Edit (1895-1980): Gondolkodó, 1930. 1 olaj, vászon, 80×60,5 cm,j. b. f.:E.Basch 1930
Basch Edit (1895-1980): Akt zöld fotelben 2 61×50 cm, Olaj, vászon. Jelezve jobbra lent: E Basch Paris 1929
Basch Edit (1895-1980): Pirosruhás leány 3 83×65,5 cm olaj, vászon Jn.
Basch Edit (1895-1980): Római lány vörös blúzban 4 95×75 cm Olaj, vászon Jelzés nélkül
Basch Edit (1895-1980): Lilianne, női akt 5 100×72,5 cm Olaj, vászon J. j. f.: E. Basch A. 1927
Basch Edit (1895-1980): Női akt gyümölcsökkel 6 100,5×69 cm Olaj, vászon J.n.
Beauvoir, Simone de (1908-1986) – kép
Beauvoir, Simone de: A második nem. Gondolat, Budapest, 1969
Beauvoir. Simone de: Szexbálványok. Brigitte Bardot, avagy a Lolita-szindróma. Filmvilág 2002. 45. évf. 6. sz.
Badinter, Elisabeth: A szerető anya. Az anyai érzés története a 17–20. században. Csokonai Kiadó, Debrecen, 1999.
Balázs Béla: A feminista probléma. Nyugat, 1913. 5. szám
Balázs Imre József: Ismeri ön a cuplingert? A nőszerep konstrukciója és szubvertálódása Ignotus Emma-leveleiben. In: (Szerk.) Selyem Zsuzsa: RODOSZ-tanulmányok I. Nyelvészet és irodalomtudomány. 131—146. Bukarest—Kolozsvár, Kriterion, 2001.
Barta Mária (1897-1969): Tulipános nő, 1929 körül, olaj, vászon, 80,5×59,2 cm, j. b. l.: BM
Baugh, Graham: A nemek közötti szerződés. Eszmélet folyóirat, 42. szám (1999. nyár)
dr. Bánfalvi Attila: A női test medikalizációja. A női lélek „összecsomózódása”. Lege Artis Medicinae, 2002;12(8):530-1.
Báthory Erzsébet (Nyírbátor, 1560. augusztus 7. – Csejte, 1614. augusztus 21.) – kép
Belinszki Eszter: A társadalmi nem mint a kutatás tárgya. Gondolatok egy konferencia kapcsán. Szociológiai Szemle 2003/1. 169–172.
Belinszki Eszter: A munka nemesít? Elméleti magyarázatok a nők munkaerőpiaci helyzetéről. In: Szociológiai Szemle 7. 1997. 1. – p. 133-153.
Benard, Cheryl, Edit Schlaffen: Tűsarkú cipőben, hátrafelé. Hunga Print, Budapest, 1992.
Benczúr Ida, Dolányi (München, 1876 – Budapest, 1970) Pünkösdirózsák, 1949 olaj, vászon 60*45 cm j.b.l.: D. Benczúr Ida 1949.
Berzsenyi Dániel: Dukai Takács Judithoz.
Bethlen Kata öéletírás, Olcsó könyvtár sorozat. ???
Bezerédj Amália (Szentivánfa, 1804. ápr. 15.–Máriavölgye, 1837. szept. 21.) – portré
Bezerédj Amália: “Flóri könyve” és “Földesi estvék”
Bécsy Ágnes: Alkotás és önvédelem – Virginia Woolf írói indulása. Nagy Beáta, S. Sárdi Margit (szerk.) Szerep és alkotás. Női szerepek a társadalomban és az alkotóművészetekben. Csokonai, Debrecen, 1997. 125-137.
Bécsy Ágnes: Virginia Woolf világa. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1980. 186-196 old. (Saját szoba.)
Békés Pál: Édes Emma, drága Böbe (Vázlatok, aktok) Hazafelé, felúton. Filmszemle. ???
Bényei Tamás: Női antiutópia. Műút – irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat. 2007/02.
Bényei Tamás: Szocreál és science fiction. A Nobel-díjas Doris Lessing alakváltozásai. Élet és Irodalom 2007. október 19. 51. évfolyam , 42. szám
Blaskó Zsuzsa: Dolgozzanak-e a nők? In: KorFa. 5. 2004. 3-4. – p. 1-3.
Blaskó Zsuzsa: Dolgoznak-e a nők? A magyar lakosság nemi szerepekkel kapcsolatos véleményének változásai 1988, 1994, 2002. In: Demográfia 48. 2005. 2-3. – p. 159-186.
Bobula Ida: Magyar nők választójoguk védelmében. Magyar Női Szemle, 1934.
Bobula Ida: Asszony, kisasszony, leányasszony. Magyar Női Szemle. 1935.
Boczán Bea: A nőiesség mítosza és ellenmítosza. Népszabadság (Metazin), 2006. március 12.
Bodnárné Karsai Éva: A női vezetők helyzetének egyes kérdései. In: Szerv. és Vez. 1978. 3. – p. 96-101.
Bori Erzsébet: A szerencse lányai. Akar-e ön orosz prostituált lenni? A vágy titokzatos tárgya valutában is mérhető. Mészáros Márta lengyel–magyar–orosz filmje a kelet-európai testpiacról. Filmvilág, 2003/2
Bozóki András – Sükösd Miklós: Az anarchizmus társadalomfilozófiája és mai öröksége. A “nőiség” mint felforgatás: a feminizmus és az anarchista szellemiség. Bozóki András és Sükösd Miklós (szerk.): Anarchizmus (Modern ideológiák) Századvég Kiadó, Budapest, 1991.
Bozzi Vera – Czene Gábor: Elsikkasztott feminizmus. Osiris, Budapest, 2006.
Braidotti, Rosi: Egy nomád térképei. Feminizmus a posztmodern után. (Feminizmus és történelem sorozat.) Balassi Kiadó, Budapest, 2008.
Braunmühl, Claudia von: Gender mainstreaming. Egy világkörüli út rekonstruálása. Eszmélet folyóirat, 73. szám (2007. tavasz)
Brunswick Teréz grófnő mellszobra, I. ker. Gránit lépcső alján, a Logodi utcánál.
Buday Kornélia: Az alma és a fája. Nők vallási szocializációja a keresztény egyházakban – és annak feminista kritikája. Egyházfórum. 3. 2002. 1. 6-9.
Bukodi Erzsébet: Női munkavállalás és munkaidő- felhasználás. In: Szerepváltozások: Jelentés a nők és férfiak helyzetéről 2005 / szerk. Nagy Ildikó, Pongrácz Tiborné, Tóth István György .– Budapest: Tárki. – p. 15-43.
Butler, Judith: Jelentős testek. Új Mandátum, 2005. ( Fordította Barát Erzsébet és Sándor Bea. )
Butler, Judith: Problémás nem. Balassi Kiadó, Budapest, 2006. (Feminizmus és történelem sorozat)
Chusmir, L. H. – Franks, V.: A stressz és a női vezető. In: Vezetéstud. 20. 1989. 3. – p. 43-46.
Curie, Marie (1867-1934) – kép
Cvetajeva, Marina (1892–1941) – kép
Cyránski Mária: Géniusz.
Csák Ibolya (1915-2006) atléta
Csejk Miklós: A prostitúció ábrázolása a filmművészetben. Muszter, 2006. április
Csejk Miklós: A posztfeminizmus és előzményei: Anya fürdik, apa főz, együtt lenni jó. Magyar Narancs XVIII. évf. 48. szám – 2006-11-30
Csejk Miklós: Lányok, csajok, asszonyok árnyalt ábrázolásának lehetetlensége, avagy a hónap négy vígjátéka – feminista nézőpontból. Muszter, 2004. november
Csejk Miklós: Elrontott anya-gyermek kapcsolatok a mozivásznon. Muszter,
Csók István (Sáregres, 1865 – Budapest, 1961) Báthory Erzsébet. olaj, fa 49,5*40 cm j.b.l.: Csók I.
Darab Ágnes Zsuzsa: Amikor kilóg az asztalláb. Nevelőnők a filmvásznon. Filmvilág, 2006/04. 28-31. old.
Darabos Enikő: A másik és a “női státus” : Jacques Lacan mint feminista botrányhős. In: Thalassa 16. 2005. 1. – p. 39-62.
Elisabeth-Claude Jacquet de la Guerre (1666-1729)
Delteil, Joseph: Jeanne D’Arc. Scolar Kiadó, Budapest, 2006.
Dékei Kriszta: Az álszentség jegyében A modell – Női akt a 19. századi magyar művészetben. Új Művészet, 2005. február
Drozdik Orsolya: Sétáló agyak. Installáció. 1992.
Drozdik Orsolya (szerk.): Sétáló agyak. Kortárs feminista diskurzus. Léda könyvek, Kijárat Kiadó, Budapest, 1998.
Dienes Valéria (1879—1978) – kép
Dienes Valéria emlékszoba – Babits Mihály Emlékház, 7100 – Szekszárd, Babits Mihály utca 13.
Erdei Nóra: Erdős Renée újrafelfedezése Zempléni Múzsa 2005. tél
Erdős Renée: Lavinia Tarsin házassága, Garabonciás Kiadó, 1990.
Farkas Judit: A nő, ha költő. Sulinet, é. n.
Feith Helga Judit-Balázs Péter: Kékharisnyák szorításában. Valóság 2006. június XLIX. évfolyam 6. szám
Felekiné Gáspár Anni: Füttyös kalauz – másolta: Tiszavölgyi J. (1950)
Feminista Hálózat: alapító nyilatkozat. Esély, 1990/6. [pdf]
Ferenczy Béni: Noémi. 1917. Bronz, magasság: 33 cm. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
Ferenczy Noémi (1890-1957) – portré
Ferenczy Noémi (1890-1957): A “Nővérek” gobelinvázlata, Akvarell, papír, 49×40 cm
Ferenczy Noémi (1890-1957): Térdelő nő őzzel. 1910-es évek vége
Ferenczy Noémi (1890-1957): Öntöző nő. 1934.
Ferenczy Noémi (1890-1957): Ébresztés. 1926-1927 között
Ferenczy Noémi (1890-1957): Fekete bárányos. 1936 körül
Ferge Zsuzsa: Biologikum és a nemek közötti egyenlőtlenségek. In: Koncz K. (szerk.) Nők és férfiak. Budapest, 1985.
Ferge Zsuzsa: Hogyan hatott a rendszerváltás a nők helyzetére? In Vegyesváltó. Pillanatkép nőkről, férfiakról. Szerk.: Lévai Katalin – Gyulavári Tamás – Kiss Róbert. Egyenlő Esélyek Alapítvány, Budapest, 1999.
Ferge Zsuzsa: Társadalompolitika és a nők. In: Szabady E. (szerk.) Tanulmányok a nők társadalmi helyzetéről. Budapest. 1972.
Ferge Zsuzsa-Háber Judit (szerk.): Az iskola szociológiai problémái. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest. 1974.
Ferge, Zsuzsa: “Kell-e Magyarországon feminizmus? [Do We Need Feminism in Hungary?]” In Ifjúsági Szemle, 1987/2: 3-8.
Feszty Masa (1895-1979) – portré
Feszty Masa (1895 – 1979): Tavasz
Feszty Masa (1895 – 1979): Pünkösd
Feszty Masa (1895 – 1979): Parasztlakodalom
Feszty Masa (1895 – 1979): Mikulás falun
Feszty Masa (1895 – 1979): Magyarországi Szent Erzsébet
Feszty Masa (1895 – 1979): Ibolya
Feszty Masa (1895 – 1979): Herczeg Ferenc portréja
Feszty Masa (1895 – 1979): Farsang vége
Feszty Masa (1895 – 1979): Akt kék lepellel
Flaisz Endre: Ki volt Mária Magdolna? Hetek, VII. évfolyam, 49. szám, 2003. december 05.
Fodor Éva: Női emancipáció Magyarországon és Ausztriában, 1972-1992. In: Szociológiai Szemle 13. 2003. 1. – p. 28-54.
Földényi F. László: Női Krisztusok. Lars von Trier hősnői. Filmvilág. 2003/12. 04-06. old.
Földényi F. László: A lehetetlen prófétája. Hullámtörés. Filmvilág, 1997/11 26-31. old. Kritika
Fraisse, Geneviéve – Barbara Schaeffer-Hegel: Az elmaradt forradalom? A francia forradalom és a nők. Eszmélet folyóirat, 37. szám (1998. tavasz)
Frey Mária: Nők a munkaerőpiacon In Szerepváltozások: Jelentés a nők és férfiak helyzetéről 1997 / szerk. Lévai Katalin, Tóth István György . – Budapest: Tárki. – p.13-35.
Frey Mária: Nők és férfiak a munkaerőpiacon. In: Szerepváltozások: Jelentés a nők és férfiak helyzetéről 2001/ szerk. Nagy Ildikó, Pongrácz Tiborné, Tóth István György . – Budapest: Tárki. – p. 9-30.
Fülep Lajos: Kövesházy-Kalmár Elza művészete. Nyolcadik évfolyam, 1909. Harmadik szám, p. 162-170.
Füzesséry Magda (1918 -ban Nagybányán működött): Szekfűk vázában, 1939. olaj, vászon, 64*80 cm j.b.l.: Füzesséry M. 1939
Gajdó Ágnes: Mit ér? Élet és irodalom, 50. évfolyam, 17. , 2006.04.28
Galambos K. Attila: Nemek és szerepek Kelet-Európában. Nõi vonalak. Fimvilág, 1999/7.
Garabuczy Ágnes: Tűnő idő. Olaj, vászon 60×80
Gács Anna: Beteljesületlen várakozások. Nőírók egy kis irodalomban. Beszélő, 2000. április
Gánóczy Sándor: A nő – Kálvin tanítása és a mai keresztény gondolkodás szemszögéből. Confessio. 26. 2002. 2. 90-97.
Gera Éva (Budapest , 1923 – Budapest, 1996): Csendélet bogánccsal, olaj, farost, 60*80 cm j.j.l.: Gera
Géry, Yves: Új hús Keletről. Eszmélet folyóirat, 42. szám (1999. nyár)
Goldman, Emma: Az egyén helye a társadalomban. In Bozóki András és Sükösd Miklós (szerk.): Anarchizmus (Modern ideológiák) Századvég Kiadó, Budapest, 1991.
Goldman, Emma: Kisebbség vagy többség?. Bozóki András és Sükösd Miklós (szerk.): Anarchizmus (Modern ideológiák) Századvég Kiadó, Budapest, 1991.
Gonda Béláné Nagy Irma: A nőkről. (Az Eszmék és emlékek c. kötetből. Budapest, 1889.)
Gonda Béláné Nagy Irma: A női műveltségről. 119-123. In Eszmék és emlékezet. Gonda Béláné Nagy Irma irodalmi hagyatéka. Ifj. Nagel Ottó Könyvkiadóhivatala. Budapest, 1889.
Gonda Béláné Nagy Irma: Nőnevelés és női kérdés. 137- 145. In Eszmék és emlékezet. Gonda Béláné Nagy Irma irodalmi hagyatéka. Ifj. Nagel Ottó Könyvkiadóhivatala. Budapest, 1889.
Gráber Margit (Budapest, 1896-Budapest, 1993): Tájkép. Akvarell, papír.40×65 cm J.j.l.:Gráber 935 Hátoldalon: Képcsarnok cimke.
Gráber Margit (Budapest, 1895 – Budapest, 1993): “Műteremben” olaj, farost 85*55 cm j.j.l. Gráber
Gráberné Bősze Klára: Czeke Marianne, dr. az első magyar könyvtáros nő (1873-1942). Könyv és nevelés. 2006/3.
Grecsó Krisztián: A költő, ha beszél. Rádió. Élet és irodalom, 37. szám, 2006. szeptember 15.
Grosch, Sabine: Revízió búcsú helyett. A francia feminista elmélet problémái. Ford. V. Szabó László. = Pro philosophia füzetek. 32. 2002. 117-122.
Glücklich Vilma: A nemzetközi nőmozgalom a háboru után. Korunk, 1927. február
Goldbacher, Sandra: A nevelőnő (1999, rendezte: Sandra Goldbacher)
Gráberné Bősze Klára: Czeke Marianne, dr. az első magyar könyvtáros nő (1873-1942) Könyv és nevelés. 2006/3.
Györffy Gábor: Női társadalmi szerepek a kommunista propagandában. Korunk, 2007. március
György Péter: Félreértés és némi naivitás. Filmvilág, 1996/09 55-56. old.
Gyuricza Eszter: A nemiség performativitása. Holmi, 2006. szeptember, Judith Butler: Jelentős testek. Fordította Barát Erzsébet és Sándor Bea. Új Mandátum, 2005. 263 oldal
Haas, Philip: Az Angyalok és rovarok (1994, rendezte: Philip Haas)
Hász-Fehér Katalin: Molnár Borbála levelező társasága. (Rövidített formában: Irodalomismeret, 1996. 1-2. sz. 38-44.)
Hahner Péter recenziója – Élet és Irodalom, 2000. 21. szám – Elisabeth Badinter: A szerető anya. Az anyai érzés története a 17–20. században. Csokonai Kiadó, Debrecen, 1999.
Hell Judit: Van-e feminista filozófia? Áron Kiadó, Budapest, 2006.
Hell Judit: Nő és férfi viszonya az újkori filozófiában: a kanti (fél)fordulat. Világosság, 2005/2–3.
Hell Judit: Egy-testvér lesz minden ember! (A nemek viszonya a globalizálódó világban) Magyar Tudomány, 2002/3.
Hell Judit: Erőszak a férfi-nő kapcsolatokban, filozófiai-etikai megközelítésben. Belügyi Szemle, 2000/7-8, 29-46. o.
Hell Judit: Nemek egyenlősége/egyenlőtlensége – feminizmus a nyugati világban. Új Holnap, 1997/1.
Henczné Deák Adrienne (Budapest, 1890 – Budapest, 1956): Virágcsendélet olaj, vászon 78*57 cm, j.j.l.: Henczné Deák Adrienn
Henczné Deák Adrienne (Budapest, 1890 – Budapest, 1956): Csendélet peóniákkal. olaj, vászon, 100*80 cm, j.b.l.: Henczné Deák Adrienne
Hock Bea: Hídemberné, aki maga hidat nem épít. A magyar mozi esete a nőkkel az utóbbi 60 évben. Eszmélet folyóirat, 73. szám (2007. tavasz)
Hollósi Laura: Szerencsétlen lányok. Filmvilág, 2003.
Hollósi Laura: Nőfilmek – nemcsak nőknek. Metropolis: Filmelméleti és filmtörténeti folyóirat Tematikus szám: Feminizmus és filmelmélet 4.4 (2000): 69-87.
Hollósi Laura: A Nagy Ő nyomában: Bridget Jones és társnői. Filmkultúra, 2002. http://www.filmkultura.hu/2002/articles/films/bridget_bylh.hu.html
Horváth Csilla: A nemek közti foglalkoztatási esélyegyenlőség és rugalmas munkapiaci formák az EU-ban; kritikai elemzés különös tekintettel a szálloda szektorra. In: EU Working Papers 2003. VI. évf. 2 sz. 78-104. p.
Horváth Györgyi: Nőidő. A történeti narratíva identitásképző szerepe a feminista irodalomtudományban. Léda Könyvek, Kijárat Kiadó, Budapest, 2007.
H. Sas Judit: A nõ és a férfi a családban és a társadalomban. Társadalmi szerep és életmód-modellek az iskolában. Társadalmi Szemle, 1976. aug.-szept.
Hungler Tímea: Nem ér a nemem. Transszexuális hős/nők. Filmvilág, 2006. június, 20-23. old
Ignotus: Levél a holnap asszonyairól. 1906. jan. 4. Részlet az Emma asszony levelei. Egy nőimitátor a nőemancipációért. című válogatásból. Magvető Kiadó. Budapest, 1985. 265-270 old.
Illés Anikó: Mi is az a nő? Mi is az a KOGART? Beszélő, 2005.11.20
Ilonszki Ganriella – Jáger Krisztina – Makai Péter: Kampány előtt – kampány után. Képviselők, női képviselők és a média.’ Jel-Kép 2005:3 3-22 old.
Ivekovic, Rada: “Szeretkezz, ne háborúzz!” A nők, a nacionalizmus és a háború. In: Thalassa, 1996. 7. évfolyam, 3. szám.
Janky Béla: A cigány nők társadalmi helyzete és termékenysége. In: Jelentés a nők és férfiak helyzetéről 2005/ Nagy Ildikó, Pongrácz Tiborné, Tóth István György . – Budapest: Tárki. – p. 136-148.
Jánossy Gábor: A feminizmus Magyarországon. Budapest, 1911. [pdf]
Járitz Józsa: Nő virágos ruhában, 1930 körül
Járitz Józsa (1893-1986): Szőke női portré. Olaj, vászon, 77 x 63,5 cm; j. j. l.: Jaritz
Járitz Józsa (1893-1986): Lány bundában, 1920 körül. Olaj, vászon, 70×55 cm, j. j. l.: Járitz J.
Járitz Józsa (1893-1986): Kékruhás lány. Olaj, vászon, 80×64 cm, j. j. f.: J Jaritz
Józan Péter: A nők egészségi állapotának néhány jellemzője. In: Szerepváltozások: Jelentés a nők és férfiak helyzetéről 1997/szerk. Lévai Katalin, Tóth István György . – Budapest: Tárki. – p. 107-121.
Juhász Borbála: Munkát, kenyeret, gyest és gyereket! Népszabadság, 2008. június 27.
Kadelka László: A pécsi Schaár-Utca Terasz.hu, 2005-06-18
Kaffka Margit: Az asszony ügye. (1913) 195-199 old. In: Hullámzó élet. Cikkek és tanulmányok. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1959.
Kaffka Margit: Dialógus (1917) In: Hullámzó élet. Cikkek és tanulmányok. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1959.
Kalivoda Kata (1877-1936): Leány a szabadban. 102×74 cm, olaj, vászon, jelzett: j.b.l.: Kalivoda
Kalivoda Kata (1877-1936): Tükörtisztítás a szalonban. 110,5×100 cm, olaj, vászon. Jelezve balra lent: S.Kalivoda Kata
Kalivoda Kata (Letenye, 1877 – Szurdokpüspöki, 1936): Lány guzsallyal, olaj, vászon, 94*79 cm. j.n.
Kalocsai Csilla: Leszbikus és meleg elméletek: identitások és identitáspolitikák. Replika, 33-34. szám
Kaposi Viktória: Isadora Duncan öröksége. Isadora Duncan Nemzetközi Emlékfesztivál. Ellenfény, 2003/2.
Karlweis, Marta: A házasság és az átalakult nő. 179-184 old. In: Gróf Hermann Keyserling: Könyv a házasságról. A házasság értelmezése kiváló kortársak felfogása szerint. Fordította: Dr. Fülöp Zsigmond. Nova Irodalmi Intézet, 1927.
Kádár Judit: Miért nincs, ha van. A kortárs nyugati feminista irodalomkritika hatása Magyarországon. Beszélő, 2003/11.
Kádár Judit: Lelkét marcangoló – Török Sophie – két kötetben. Magyar Narancs XVIII. évf. 23. szám – 2006-06-08 könyvhét – kritika
Kálmán C. György: Női írás, férfi írás. Népszabadság, 2005. november 8.
Kerekes Tamás: Egy dévaj feminista. Germaine Greer: A kasztrált nő 2005. dec 15. 2005 © magicafe.hu
Kertész Erzsébet: Zöldfa utca 38. Veres Pálné regényes élete. (Rajz. Zsoldos Vera.) Budapest 1987, Móra K., 270 p.
Keserü Ilona: Hullámos (1972, vászon, olaj, 180 x 110 cm)
Key, Ellen (1849-1926) – portré
Kisfaludi Strobl Zsigmond: Bajor Gizi. 1932. Márvány. Magántulajdon.
Kiss Noémi: Az írói példakép. Anyakép? – Galgóczi Erzsébetről. Magyar Naracs, XIX. évf. 36. szám – 2007-09-06
Kiss Noémi: “Ez az én feminizmusom” – Séllei Nóra: Mért félünk a farkastól? Feminista irodalomszemlélet itt és most (könyv). Magyar Narancs XX. évf. 4. szám – 2008-01-24
Kiss Róbert: Nők a politikában avagy milyen nemű a közélet Magyarországon? In: Házastárs? Munkatárs? Vetélytárs? A női szerepek változása a 20. századi Magyarországon / [Szerk.]: Palasik Mária – Sipos Balázs. – Bp.: Napvilág Kiadó, 2005. – p. 230-240.
Kissné Novák Éva: Nők felsőfokon. In: Házastárs? Munkatárs? Vetélytárs? A női szerepek változása a 20. századi Magyarországon / [Szerk.]: Palasik Mária – Sipos Balázs. – Bp.: Napvilág Kiadó, 2005. – p. 141-149.
Koháry Sarolta: Török Sophie életregénye. Éghajlat Könyvkiadó, 2006.
Kolozsi Orsolya: Női hang a Hádészből. Új KönyvPiac, 2007.07.04 – Margaret Atwood: Pénelopeia. Palatinus Kiadó. 2007.
Koncz Katalin: A női karrierjellemzők. Esélyek és korlátok a női életpályán In: Házastárs? Munkatárs? Vetélytárs? A női szerepek változása a 20. századi Magyarországon / [Szerk.]: Palasik Mária – Sipos Balázs. – Bp.: Napvilág Kiadó, 2005. – p. 57-77.
Koncz Katalin: A nők munkaerő-piaci helyzete az ezredfordulón Magyarországon. In: Statisztikai Szemle 82. 2004. 12. – p. 1092-1106.
Koncz Katalin: A nők és a munka világa. In: INFO-Társtud. 9. 1995. 32. – p. 25-31.
Korb Erzsébet: Önarckép, 1921. körül
Korb Erzsébet: Leányportré. 1920-25.
Korb Erzsébet: Danaidák, 1925.
Korb Erzsébet (Budapest, 1899. május 22. – Budapest, 1925. október 17.) – portré
Kozák Péter: Szalonhölgyek és sportladyk a megelőző századvégen. (Házastárs? Vetélytárs? Munkatárs? In: A női szerepek változása a 20. századi Magyarországon. Tanulmányok. (Szerk. Palasik Mária, Sipos Balázs) Napvilág Kiadó, Bp., 2005. 263–271. old.)
Kozák Péter: Illem, sport és divat. Amazonok a századfordulón. Viktória Kiadó, Bp., 2004. 132 old.
Kós András: Árva Bethlen Kata. A Barabás Miklós Céh 1999 decemberi kiállítása. Erdélyi Művészet, 2000. I. évf. 2. szám képanyagából.
Kóthay Nándor: Kaffka Margit mellszobra. 1978. Budapest, Villányi u 5 (XI. kerület) (A Szent Margit Gimnázium parkjában)
Kovács Ágnes (2004). Feminista tudománykritika, ismeretelmélet és tudományfilozófia. OTDK dolgozat http://hps.elte.hu/tdk/dogak/kovacs_dog
Kovács Judit (1966) Utazás a női egyenjogúság körül. Kossuth Könyvkiadó. Budapest. (könyv) sk
Kovács Katalin – Váradi Monika Mária, Kisvárosi nők, Beszélő, III. folyam, II. évfolyam, 1. szám
Kovács M. Mária: A magyar feminizmus korszakfordulója. Café Bábel. 1994. 1-2. szám. 179-183.
Kökénydombi Vénusz, a Willendorfi Vénusz “kortársa” – 7000 éves, Tornyai János Múzeum, Hódmezővásárhely
Kövesházi-Kalmár Elza: Lélegző tánc (gipsz) Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
Kövesházi-Kalmár Elza: Bestia (festett kerámia dombormű), Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
Kövesházi-Kalmár Elza: Kaffka Margit síremléke (kő, 1939, Budapest, Farkasréti temető).
Kövesházi-Kalmár Elza: Madách (márvány, 1938, Szeged, Pantheon)
Kratochwill Mimi: Lesenyei Márta. Budapest, Képzőművészeti Kiadó. (1984). 62 p., 16 tbl.. papír.
Kristeva, Julia: Az anyaságról. Lettre 25. szám. 1997. nyár
Kristeva, Julia: “A nők kora.” pp. 237-255, in Freud titokzatos tárgya. Pszichoanalízis és női szexualitás. Szerk. Csabai Márta és Erős Ferenc. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 1997.
Kristeva, Julia: Nárcisz: az újfajta téboly. In: Café Bábel, 1995/4., 51-59. (ford.: Babarczy Eszter)
Kristeva, Julia: A szeretet eretnetikája. Helikon 1994. 4. sz. 491-509.
Küllős Imola (szerk.): Hagyományos női szerepek. Nők a populáris kultúrában és a folklórban. Magyar Néprajzi Társaság, Szociális és Családügyi Minisztérium, Nőkéviseleti Titkárság, Budapest, 1999.
Kürti Emese: Gipsz és hungarocell. A hét, új folyam, 2/22. 1994. június 3.
Kürti Emese: Széttörni egy szál gyufát. Élet és irodalom, 2006. Július 14., 28. szám
Kürtösi Zsófia: Nők a felsővezetésben: Hozhat-e újat a kapcsolathálózati megközelítés? In: Szociológiai Szemle, 14. évf. 2004/2. 77-95. p. [pdf]
Laborcz Mónika: Gizella királynő, 2000., porcelán, magasság 50 cm, szélesség 5 cm
Lakatos Judit: A férfiak és a nők munkaerőpiaci helyzete. In: EU-konform foglalkoztatáspolitika. A hazai foglalkoztatáspolitika átalakítása a közösségi gyakorlatnak megfelelően. [Szerk.]: Frey Mária. Bp., 2001. – p. 465-487.
Lampland, Martha: Feminizmus és társadalomkutatás. In Hadas Miklós (szerk.): Férfiuralom. Írások nőkről, férfiakról, feminizmusról. Replika Kör, Budapest. 1994. 55-62.
Lánczi András: A XX. század egyik mítosza – “A nemi közösülés 1963-ban kezdődött”. HetiValasz, 8. évfolyam 22. szám, 2008.05.29
Lányi Sarolta: Kérdem Dukai Takács Juditot Nyugat, 1911. 21. szám
Lehmann Hedvig: Nők a helyi közéletben. In: Beszélő, 2000. április.
Lessenyei Márta: Ferenczy Noémi síremléke.(bronzszobor, 1973, Kerepesi úti temető)
Lessenyei Márta: Szilágyi Erzsébet emlékkút. 1968. Budapest, II. Szilágyi Erzsébet fasor.
Lessenyei Márta (1930 – ): Dukai Takács Judit (bronz dombormű, 1990, Sopron)
Lorantffy Zsuzsanna (1600-1660): Patak nagyasszonya. Az Iskolakertben, a Fõút mentén a Kossuth kollégiumhoz vezetõ út tengelyében található ülõ alakos bronzszobra. A szobrot Horváth Géza szobrászmûvész készítette. 1931. szeptember 30.-án leplezték le. Állítatta a Vallási és Közoktatási Minisztérium, dr. gróf Klebelsberg Kunó.
Loutfi Anna: A magyar családjog és a nemi hierarchiáért folytatott harc 1848-1913 Eszmélet folyóirat, 73. szám (2007. tavasz)
Lukács Ibolya Anna: Allah jobban tudja…? Vallások és nők. Hetek, VIII. évfolyam, 46. szám, 2004. november 12.
Luria Vilma: Anyaság. 1930-as évek vége, méret: 14 cm
Lux Elvira: Női szerepek. A szexuálpszichológus szemével. Minerva, Budapest, 1982.
Luxemburg, Rosa (1870-1919) – kép
Ma is töretlen Rosa Luxemburg kultusza, 2009. január 20. http://www.mult-kor.hu/
Biebl, Rolf: Skulptur von Rosa Luxemburg, vor dem Redaktionsgebäude des Neuen Deutschlands am Franz-Mehring-Platz in Berlin-Friedrichshain.
Magyari-Vincze Enikő: Feminista Antropológia. Elvek és Gyakorlatok között. Desire Alapítvány. Egyetemi jegyzetek sorozat 1, Kolozsvár, 2006. [pdf]
Madách Imre: A nőről, különösen esztétikai szempontból. Székfoglaló értekezés az Akadémián. In: Madách Imre: Válogatott művek; Szépirodalmi Kiadó, 1958.
Markup Valéria (működött a 20. sz. első felében): Női portré. olaj, vászon, 85*66 cm, j.j.l.: Markup Valéria
Marton Katalin. (1999) A női munka szerepe a vidéki háztartásokban. Diplomadolgozat. http://interm.gau.hu/miau/09/mkdipl.htm
Marx-Aveling, Eleanor and Aveling, Edward: A nőkérdés – The Woman Question. Magyar Nők Országos Tanácsa, Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1987.
Marx-Engels-Lenin: A nőkérdésről és a családról. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1974-
Matlary, Janne Haarland: A felvirágzás kora. CRS. Budapest, 1999.
Mattioni Eszter, Hollósné (Szekszárd, 1902 – Budapest, 1993) Sióagárdi kislány, 1989. olaj, vászon, 50,5*40,5 cm, j.j.l.: Mattioni E.
Mattioni Eszter (1902-1992): Kórus /részlet/ (1950)
Mattioni Eszter (1902-1992): Lámpás csendélet (1942)
Mattioni Eszter (1902-1992): Sióagárdi kisleány (1960)
Mattioni Eszter (1902-1992): Falikép a Rókus-kápolnában /részlet/ (1963)
McRobbie, Kenneth: Duczynska Ilona – veszteségek és remények. Eszmélet folyóirat, 37. szám (1998. tavasz)
Mead, Margaret: Férfi és nő. Godolat, Budapest, 1970.
Meitner, Lise – portré
Meytens, Martin van (1695, Stockholm – 1770, Bécs): Mária Terézia királynő, 1750-es évek, Olaj, vászon, 95,5 x 76,5 cm, Szépművészeti Múzeum, Budapest
Mészáros Márta: A szerencs lányai – plakát
Mihalyfi Ernőné – Fischer Ilona: Nem! – plakát
Mire Miért kell a nőnek választójog? Budapest, 1910 k. Csatlakozzék minden öntudatos, az emberiség haladásáért lelkesedő nő és férfi a Feministák Egyesületéhez (V., Mária Valéria-utca 12.), amely minden magyar nőnek aktiv és passiv választójogáért küzd.
Modleski, Tania: Hitchcock, a feminizmus és a patriarchális tudattalan. Ford. Simon Vanda. Metropolis. 4. 2000/ 4. 38-52.
Molnár Edit Katalin: Feminizmus és történetírás. Beszélgetés Susan Arpaddal. In: AETAS. 1993/4. 134-138. old.
Molnár László: Női élettörténetek. Esettanulmányok. Akadémia Kiadó, Budapest, 1986.

Molnár László: Van-e férfi és női etika? In: Házastárs? Munkatárs? Vetélytárs? A női szerepek változása a 20. századi Magyarországon / [Szerk.]: Palasik Mária – Sipos Balázs. Bp. Napvilág Kiadó, 2005. – p. 335-344.
Moore, Henrietta, L.: A különbség élvezete: biológiai nem, társadalmi nem és szexuális különbség. Feischmidt Margit(Sz.): in Multikulturalizmus. Osiris Kiadó, Láthatatlan Kollégium, Budapest. (1994.) pp. 86-98.

Morvai Krisztina: Terror a családban. Kossuth Kiadó. Budapest, 1998.

Mulvaney, Becky Michele: Nemi különbségek a kommunikációban. Korunk folyoirat, 2007. március
Nagy Beáta: Nők a politikában. Szociológiai Szemle 1994/4. 135-140.

Nagy Beáta /szociológus/: Női vezetők – férfiakra szabott szerepben. In: Aula 15. 1993. 1. – p. 22-29.
Nagy Beáta: Nők a vezetésben. In: Szociológiai Szemle 1993. 3-4. – p. 147-166.
Nagy Beáta: Nők a vezetésben. In: Szerepváltozások: Jelentés a nők és férfiak helyzetéről 2005/ szerk. Nagy Ildikó, Pongrácz Tiborné, Tóth István György. – Budapest: Tárki, 2005. – p. 44-57.
Nagy Beáta (1997): Karrier női módra in Lévai Katalin – Tóth István György (szerk.) Szerepváltozások – Jelentés a nők helyzetéről 1997. TÁRKI-Munkaügyi Minisztérium, Budapest, 35-51.
Nagy Beáta (1995): Üzletasszonyok és üzletemberek: női és férfi vállalkozók az 1990-es évek elején Szociológiai Szemle 1995/4 147-164.
Nagy Beáta (1995): Nők a gazdasági elitben: az „üvegplafon”. Info-társadalomtudomány, 32. sz.
Nagy Beáta (2001) Női menedzserek. Bp. Aula
Nagy Beáta: Munkahelyi előmenetel. In: Szerepváltozások: Jelentés a nők és a férfiak helyzetéről, 1999. (szerk.: Pongrácz Tiborné, Tóth István György) [Bp.]: Tárki [etc.], 1999. p. 30-39.
Nagy Beáta: Nők a vezetésben. In: Nagy Ildikó – Pongrácz T. – Tóth I. Gy. (szerk.) Szerepváltozások. Jelentés a nők és férfiak helyzetéről 2005. TÁRKI-Munkaügyi Minisztérium Egyenlő esélyek titkársága, Budapest, 44-56. p.
Nagy Beáta [2003]: Kirekesztés vagy befogadás? A nemek és generációk jellegzetességei az információs technológiák használatában és megítélésében. Szociológiai Szemle, 3, 51–71. p.
Nagy Beáta (1999) „Tűzoltó leszel s katona…” Közgazdasági Szemle 81-86. p.
Nagy Beáta:A társadalmi nem szerepe a vezetésben Magyarországon – Érzékelése és magyarázatai In:Nagy Beáta (szerk.) Szervezet, menedzsment és nemek (szerk.) Bp., Aula, p. 110-121.
Nagy Beáta: „Az asszonyoknak egy szalónt kellett teremtenünk” Nõk és klubélet a századfordulóBudapestjén In: Gyáni Gábor-Nagy Beáta (szerk.) Nık a modernizálódó magyartársadalomban, Debrecen, Csokonai Kiadó, 2006 240-253.
Nagy Beáta: Azonosság vagy különbözıség – a foglalkoztatás férfias normái In: Sándor Klára (szerk.)Pápai Feminizmus, Bp., Szabó Miklós Liberális Alapítvány, 2006, 37-52
Nagy Beáta: A nıi civil szektor. Nonprofit civil szervezetek tevékenysége a nık egyenlıségénekelımozdítása érdekében In: Palasik Mária-Sípos Balázs (szerk.) Házastárs? Vetélytárs?Munkatárs? A nıi szerepek változása a 20. századi Magyarországon Napvilág Kiadó, Bp.2005 241-260.
Nagy Beáta: Vezetıi stílusváltás – nıi vezetık a gazdasági életben. In: Helmich Dezsı-Szántó Zoltán(szerk.) Metodológia, társadalom, gazdaság. In memoriam Bertalan László. KözgazdaságiSzemle Alapítvány, Bp., 2004. 418-431
Nagy Beáta – S. Sárdi Margit (szerk.): Szerep és alkotás. Női szerepek a társadalomban és az alkotóművészetben. Csokonai Kiadó, Debrecen, 1997.
Nánai László Endre: A feminista teológia férfiszemmel. Evangélikus Élet, 2002/ 49.
Nguyen Luu Lan Anh (2006): Nemi sztereotípiák és hatásuk a munkahelyi kapcsolatokra In: A munkahely szociálpszichológiai jelenségvilága I. Mészáros Aranka (szerk.) Z-Press Kiadó Kft, 2006. 232-263 p
Nguyen Luu Lan Anh: Férfiak és nők a munka világában. Nemi szerepek a munkahelyen In: Magyar Pszichológiai Szemle (LX. kötet) 2005/1-2. sz. 111-134. p.
Neményi Mária: Csoportkép nőkkel. Új Mandátum Könyvkiadó. Budapest, 2000.

Neményi Mária -Takács Judit: Változó család – változó családpolitikák In: Szociológiai Szemle 2005/4. 3-35. p.
Nők a politikai döntéshozatalban. Konferencia. 2006. december 18. 8:00-17:00
NŐttön NŐ – Rendhagyó Női Találkozó, A38 hajó, 2007.
N. Szegvári Katalin: Út a nők egyenjogúságához. Magyar Nők Országos Tanácsa, Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1981.
N. Szegvári Katalin: Numerus Clausus rendelkezések az ellenforradalmi Magyarországon. A zsidó és nőhallgatók főiskolai felvételéről. Akadémia Kiadó, Budapest, 1988.
Nussbaum, Martha: A feministák és a filozófia. BUKSZ, 1996/ 1. 103-109.
Nussbaum, Martha: Társadalomtudomány női szemmel. Valóság, 1998/7. 125-127.
Oakly, Ann: A háztartási munka szociológiája. A kutatás megállapításai: összegzés. In: A mindennapi élet ökonómiája: tanulmányok / [Szerk.]: Spéder Zsolt. Bp. Közgazd. és Jogi Kvk., 1993. – p. 133-141.
Piramis és üvegplafon. Női és férfi vezetők esélyegyenlősége. In: Figyelő 47. 2003. 49. – p. 50-51.
Olejnik Janka (Nagykanizsa, 1887 – Nagybánya, 1954): Hölgyporté. olaj, vászon, 60*50,5 cm, j.j.l.: Olejnik
Oravecz Éva Csilla: Tűsarkúban hátrafelé. IPM / Word Communications, Budapest, 2005.
Orisek Andrea: Ének Debóráról. A Magyarországi Református Egyház lelkésznőinek helyzete.Szociológiai Szemle, 1999/3.
Orosz Lajos (szerk.): A magyar nőnevelés úttörői. Tankönyvkiadó, Budapest, 1962.
Ország Lili (1926, Ungvár – 1978, Budapest) – portré
Ország Lili: Fátyolos nő (Szorongás, Fekete ruhás nő) 1955. Olaj, vászon, 66 x 45 cm, Magántulajdon
Ország Lili: Fekete ruhás nő. 1956. Olaj, vászon, 65,5 x 40 cm, Magántulajdon
Ország Lili: Nő fal előtt (Nő fátyollal) 1956. Olaj, vászon, 60 x 40 cm, István Király Múzeum, Székesfehérvár
Összefoglaló a “magyar nőtörténet forrásai” címmel 2005. November 24-én tartott konferenciáról.
Palasik Mária-Sipos Balázs (szerk.): Házastárs? Munkatárs? Vetélytárs? A női szerepek változása a 20. századi Magyarországon. Budapest, 2005, Napvilág Kiadó.
Palasik Mária (szerk.): A nő és a politikum. A nők politikai szerepvállalása Magyarországon. Napvilág kiadó Kft, Budapest, 2007.
Papp Attila: Női test(rész)ek Budapest közterein. 11-12 old. In: Kritika – 1997. október
Passerini, Luisa: A nők és a feministák története. Balassi Kiadó, Budapest, 2003.
Pállfy Ilona: A nők a magyar függetlenségért. Művelt Nép Könyvkiadó, Budapest, 1952
Pálóczi Horváth Ádám: A Magyar Asszonyok prókátora a Budán összegyűlt Rendekhez. 1790 június 28.
Pelle János: Egy heroina hattyúdala, Népszabadság, 1998. január 16.
Pelle János: Nesze nekünk feminizmus! Magyar Nemzet. 1999. Június 28.

Petrőczy Kata Szidónia (Kaszavára, 1662. – Beregszentmiklós, 1708.) – portré
Petrőczy Kata Szidónia összes költeménye [pdf]
Pieper, Annemarie 2004. Van-e feminista etika? Ford.: Hell Judit, Szekeres Erika. Budapest: Áron.
Pilinszky János; Schaár Erzsébet: Tér és kapcsolat. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1975.
Polányi Laura: Néhány szó a nőről s nőnevelésről. 1905. In Írástudó nemzedékek. A Polányi család története dokumentumokban. Szerk.: Vezér Erzsébet. MTA Filozófiai Intézet, Lukács Archívum, 1986. 49-60.
Polányi Mihály: Személyes tudás. Atlantisz, Budapest, 1994.
Pongrácz Tiborné: A család és a munka szerepe a nők életében. In: Népesség – értékek – vélemények / [Szerk.]:Pongrácz Tiborné – Spéder Zsolt. Bp., 2003. – p. 123-137.
Pongrácz Tiborné: Nők és férfiak a munkaerőpiacon In Szerepváltozások: Jelentés a nők és férfiak helyzetéről 2001/ szerk. Nagy Ildikó, Pongrácz Tiborné, Tóth István György . – Budapest: Tárki. – p. 30-46.

Porter Paula (Arad, 1884 – ?) Virágcsendélet olaj, karton 100*72 cm j.j.l.: Porter P.
Pósa Tibor: Hátrányos helyzetű harcosok. Lehet-e Franciaországnak női elnöke? Magyar Nemzet, 2006. november 25. (26. oldal)
Pósán László: A középkori amazon-legenda. Klió, 2003/1.
Puskás Éva: Ülő lány. (1965) Kazincbarcika, Május 1. út
Rainer M. János: A nő huszonháromszor. Mozgó Világ, 2005 november. 34. évfolyam, 14. szám. Recenzió: Palasik Mária-Sipos Balázs (szerk.): Házastárs? Munkatárs? Vetélytárs? A női szerepek változása a 20. századi Magyarországon. Budapest, 2005, Napvilág Kiadó.
Ranschburg, Jenő. A nő és a férfi. Pszichológia és pedagógia nevelőknek. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995.
Ranschburg Jenő: A “meghitt erőszak” – “Brutális” férfiak és “kiszolgáltatott” nők a családban. Élet és Irodalom, 47. évfolyam, 47. szám, 2003. november 21.
Ranschburg Jenő: Esetem a feminista számítógéppel. Élet és Irodalom, XLVII. évfolyam 48. szám, 2003. november 28.
Ranschburg Jenő: Két válasz. Élet és Irodalom, XLVIII. évfolyam 2. szám, 2004. január 9.
Rényi Anrás: A Mandarin-paradigma. Élet és irodalom, XLV. évfolyam, 24. sz. 2001. június 15.
Révész Sándor: Kis magyar sikkasztológia. Népszabadság, 2006. március 28.
Riley, Denise: Van-e egy nemnek történelme? In Joan Wallach Scott (szerk.): Van-e a nőknek történelmük? Balassi Kiadó, Budapest, 2001. 27-45.

Rimay Andrea: Próbaper a nőkért. Hátrányos megkülönböztetés álláshirdetésekben. In: Népszabadság, 1997. december 6.
Rimay Andrea: Csak ha vészmadár vagy. Politikusnők a sajtóban a 2004. decemberi népszavazási kampány idején. Médiakutató, 2006. tavaszi szám.
Rimay Andrea: Ha nem lett volna Dávid Ibolya… Politikusnők médiaszereplése a választási kampányban. Médiakutató, 2006. nyári szám
Rimay Andrea: Kampánytémának is kevés volt. Részmunkaidőt és családtámogatást ígértek a pártok a nőknek. Népszabadság, 2006. május 21.
Rorty, Richard: Feminizmus, ideológia és dekonstrukció – a pragmatikus nézõpont? Lettre, 2000/36.
Róna Klára, Klie Zoltánné (Pécs, 1901 – Budapest, 1987): Fiatal lány arcképe. Olaj, tempera, papír, 48*33 cm, j.j.f.: K. Róna Klára
Róna Klára, Klie Zoltánné (Pécs, 1901 – Budapest, 1987): Testvérek. Tempera, papír, 49*37 cm, j.j.l.: K. Róna Klára
Róna Klára, Klie Zoltánné (Pécs, 1901 – Budapest, 1987): Virágcsendélet lovasszoborral. Olaj, farost, 70,5*50 cm, j.j.l.: Róna Klára
Róna Klára, Klie Zoltánné (Pécs, 1901 – Budapest, 1987): Virágcsendélet büszttel. Pasztell, papír 63*47 cm, j.j.l.: K. Róna Klára
Sand, George – Amandine Aurore Lucile Dupin, Baronne Dudevant (Párizs, 1804. július 1. – 1876. június 8.) – portré
George Sand, a kalandos életű írónő. Múlt-kor/MTI-Panoráma, 2006. június 8.
Sáfrány Réka: Hiányoznak a nők. Nemzetközi médiafigyelés. In: Médiamix 5. 2005. 35. – p. 42-43.
Sághy Marianne: A nők városa. Café Bábel. 1994. 1-2. szám.

Sándor Bea: Doris Lessing az antifeminista feminista író. Élet és Irodalom, 49. évfolyam, 47.- 2005.11.25
Sándor Klára: Államnők és honanyák. 168 óra – 2004.11.17., 2004. évfolyam, 46. szám
Sándor Zsuzsanna: A Nagy Nő. 168 óra, 2005. évfolyam, 37. szám, 2005.09.19.
Schaár Erzsébet: Kinn és benn. 1972.
Schaár Erzsébet: Déryné. 1965. Miskolc, Széchenyi u. (A Miskolci Nemzeti Színház Nagyszínházának udvarán)
Schaár Erzsébet: Ülő nő…, Ajka
Schadt Mária: A “házi tücsöktől” a dolgozó nőig. Az individualizációs folyamatok hatása a családi szerepekre. In: Házastárs? Munkatárs? Vetélytárs? A női szerepek változása a 20. századi Magyarországon / [Szerk.]: Palasik Mária – Sipos Balázs. Bp. Napvilág Kiadó, 2005. – p. 156-168.
Schiebinger, Londa: A nők és a tudomány az újkorban. In 2000, Irodalmi és társadalmi havilap. 12. évf. 7. szám, mcmxcix, július. pp. 54-58. A bécsi Institut für die Wissenschaften vom Menschen által rendezett, On the Sources of Hatred című konferencián. (Bécs, 1998. December 17-19.) elhangzott előadás szövege

Sebestyén Rita: A jövő tánca – a múltból. Isadora Duncan Nemzetközi Emlékfesztivál. Ellenfény, 2003/2.
Séllei Nóra: Lánnyá válik, s írni kezd. 19. századi angol írónők. Kossuth Egyetemi Kiadó, 1999.
Silverman, Debora: Az “új nő”, a feminizmus és a díszítőművészetek a múlt század végi Franciaországban. = Replika. 35. 1999. 79-88. [pdf]
Simándi Irén. (1998) január A nők válsztójoga a századfordulótól 1938-ig Magyarországon. Múltunk. Politikatörténeti folyóirat. 94-144.

Simon Melinda – Szabó Ágnes: Bethlen Kata könyvtárának rekonstrukciója. Szeged, Sctiptum Kft. 1997.
Simonovics Ildikó: Lesznai Anna mesevilága. In: Tanulmányok Budapest múltjából. XXVI. Szerk: Szoboda Gabriella Bp., 1997. 144. old.
Simmel, Georg: (1990) A kacérság lélektana. Budapest, Atlantisz. (Ford. Berényi Gábor)
Sipos Balázs: Asszonyfejjel férficélokért. Olvasatok és ábrázolások egy újkonzervatív korszakról. In: Házastárs? Munkatárs? Vetélytárs? A női szerepek változása a 20. századi Magyarországon / [Szerk.]: Palasik Mária – Sipos Balázs. – Bp. Napvilág Kiadó, 2005. #&8211 p. 11-37.
Sipos Balázs: A felszabadult sikoly. Régi idők újdondásznői. = Mozgó Világ, 2002. 12. sz. 91-98. p.
Sipos Balázs:”Időben élni.” Hivatásos újságírónők szerepei a 20. század első felében Magyarországon. = Nők és férfiak…, avagy a nemek története. Rendi társadalom – polgári társadalom, 16. Szerk.: Láczay Magdolna. Nyíregyháza, 2003. 347-356. pp.
Sipos Balázs:”Asszonyfejjel férficélokért…” Olvasatok és ábrázolások egy újkonzervatív korszakról. = Házastárs? Vetélytárs? Munkatárs? A női szerepek változása a 20. századi Magyarországon. Szerk.: Palasik Mária – Sipos Balázs. Napvilág Kiadó, 2005. 11-37. pp.
Sipos Balázs:A nőkérdés a Horthy-korszakban. = Nők és férfiak. A társadalmi egyenlőtlenség történetéből. (Rubicon-mesterkurzus, Budapest, 2009. április 18-19.)
Somkuti Gabriella; Újfalvy Krisztina és könyvtára. Egy elfelejtett 18. századi költőnő. OSzK, Évkönyve, 1981. 449-484. old.
Somlai Péter: Szocializáció. A kulturális átörökítés és a társadalmi beilleszkedés folyamata. Corvina Kiadó, Budapest, 1997.
Spargo, Tamsin: Foucault és a többszörös nemi identitás elmélete, Alexandra Kiadó, Budapest, 2003.
S. Sárdi Margit: Petrőczy Kata Szidónia költészete. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1976.
Spivak, Gayatry Chakravorty, „Feminizmus és dekonstrukció – Ismét: Egyezkedések”. Ford. Máthé Andrea, Pásztor Péter. Drozdik Orsolya (szerk.), 9-49.
S. Nagy Katalin: Anna Margit. Budapest, Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata. 1971.
Steinberger Sarolta (Tiszaújlak, 1875. szept. 12. – Budapest, 1966. nov. 24.) – portré
Steinem, Gloria: Ha a férfiak menstruálnának. Horváth Borbála fordítása. Forrás:

Stiegler, Barbara: A foglakozás nem nemek kérdése. Friedrich Ebert Alapítvány, Budapest, 1993.
Sullerot, Evelyne (szerk.): A női nem. Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1983.
Sullerot, Evelyne: A női munka története és szociológiája. Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1971.
Sulyok Katalin: Nőnek születtem. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1973.

Sulyok Katalin: Nők, munka/hely/ nélkül. In: Élet és Irod. 36. 1992. 18. – 16 p.
Süvecz Emese: Feminista érzékiség. Drozdik Orshi kiállítása a Budapest Kiállítóteremben. NOL, 2007. március 5.
Szabady Egon (szerk.): Tanulmányok a nők helyzetéről. Magyar Nők Országos Tanácsa, Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1972.
Szabó Alida: Női és férfi szerepek a reklámokban. Reklámgazdaság. A Magyar Reklámszövetség szakmai kiadványa. 1999. 188-189. szám.
Szabó Ágnes: Bethlen Kata és könyvtára. Simon Melinda – Szabó Ágnes: Bethlen Kata könyvtárának rekonstrukciója. Szeged, Sctiptum Kft. 1997.
Szabó Irén: A nők foglalkoztatottsága, iskolázottsága és vezetővé válása. In: Vezetéstud. 18. 1987. 7. – p. 29-37.

Szabó István: Édes Emma, drága Böbe. színes magyar filmdráma, 78 perc, 1992.
Szabó Valéria: Biológiai és társadalmi nem a pszichoanalízis tükrében.
Szakács Eszter: Játék a „valósággal”. Katarzyna Kozyra: In Art Dreams Come True. Ludwig Múzeum — Kortárs Művészeti Múzeum, Budapest, 2007. szeptember 28—október 28. Balkon, 2007/10.
Szalai Erzsébet: A kettős kötés. Beszélő, 1994. október 6.
Szalai Erzsébet: Civil társadalom: Mitosz vagy valóság? Élet és Irodalom, 2002, 46. évf. 18. sz. 10-11.
Szász Anna: Feminizmus Magyarországon, Esély, 1998/1
Szemere Katalin: Keramika Hungarica. Népszabadság, 2008. november 18.
Szász Anna: Nők a családban, (Esély, 97/5)
Szendrey Júlia (1818 – 1868), költőnő
Székely András: A feminizmus képzelete. Népszabadság, 2008. november 29.
Szent Johanna (1412-1431) – kép
Szöllősi Erzsébet: A nőnevelés reformere Fáy István. pp. 50-61. In Dombi Alice –

Szöllőssy Ágnes: A nő szerepe az egyházban. Keresztény Szó, X. évfolyam 1. szám. 1999. január
Sztrinkóné Nagy Irén: a női szerep változásai és a reformpedagógia. In Iskolakultúra, 2005/2. 63-68. old. [pdf]
Taba István: Lövei Klára. 3-44. old. In: Magyar Neveléstörténeti Tanulmányok. Szerk. Felkai László Tankönyvkiadó, Budapest, 1959.
Takács Sándor: Régi Magyar Nagyasszonyok. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1982.
Tamás Pál: Kutatónők a magyar tudományban. Magyar Tudomány, 1-2 (1984), 145-155
Tardos Katalin. (1993) Férfi és női munkanélküliek a Somogy megyei településeken. Tér és társadalom. num. 1-2 103-111.
Tatai Erzsébet: Feminista vizuális kultúra. Magyar építőművészet. é. n.
Tatai Mária: Isadora Duncan hazai öröksége. Ellenfény, 2003/5.
Tárnok Attila: Egy időszerű díjazott: Margaret Atwood. Korunk, 2003 decembe
Teleki Blanka: Elébb reform, azután nőemancipáció. Életképek. 1848. május 7. 593-594. old.
Teleki Blanka: Szózat a főrendű nők nevelése ügyében. Pesti Hírlap 1845. december 9.
Teplán Attila: A Hód száz éve – Franciaország Beauvoirra emlékezik. Népszabadság, 2008. január 22.
Tóth Eszter Zsófia: Munkások és munkásnők 56-os megéléstörténeteiMÚLTUNK · KORÁBBI SZÁMOK · 2006/4.
Tóth Éva: A világ teremtése. Hóhatár, Magvető, Budapest, 1982.
Tóth Olga: Nőnek Lenni – Társadalmi nem (gender) az egyenlőtlenségek rendszerében. Magyar Tudomány, 168. évf. 2007/12. 1590-1595. p. [pdf]
Turgonyi Júlia – Ferge Zsuzsa: Az ipari munkásnők munka- és élrtkörülményei. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1969.
Török Sophie kiadatlan szerelmes versei. Éghajlat Könyvkiadó, 2006, 253 oldal
Trencsényi Zoltán: Sarolta szivarral. Népszabadság, 2005. október 29.
Turai Hedvig: Az önarckép Anna Margit munkáiban 1930–1944. Művészettörténeti Értesítő. 1996/1-2.
Undi Mária (Győr, 1877 – ?, 1959): Egy kötény alma. Olaj,vászon, kartonra ragasztva, 58,5*74 cm, j.j.f.: Undi M
Utrio, Kaari: Éva lányai. Az európai nő története. Corvina Könyvkiadó. Budapest. 1989.
Vajna Tamás: Feminizmusváltozatok – Keresd a férfit. 72-74. old. In: HVG – 98/3., 1998. január 24.
Néhány éve – talán a világpolitikai változások függvényében – (…) úgy tűnt, kifulladt a feminizmus második hulláma. Manapság viszont immár a harmadikról beszélnek, amely az eddigiekhez képest a konfrontációról a párbeszédre, a politikáról pedig a társadalmi és a magánszférára helyezi a fő hangsúlyokat.
Való Gábor: Nők a férfiak törvényhozásában. FigyelőNet, 2006. január 19.
Varga Balázs: Nőnem est ómen. Monográfia Mészáros Mártáról. Megjegyzések az íróasztal mellől. Filmvilág, 1994/02 51. old.
Varga Éva: Hölgyközönség a pesti kávéházakban. In: Budapesti Negyed. 1996/2-3. http://www.bparchiv.hu/magyar/kiadvany/bpn/12-13/kaveno1.htm
Varró Szilvia: Amikor nagyon nehéz a kérdésekre válaszolni. Évente ezer feljelentés erőszakos közösülés miatt. In: Népszabadság, 1998. április 27.
Varró Szilvia: Zárt ajtók mögött. Hetente esik áldozatul nő a hozzátartozójának. In: Népszabadság, 1998. augusztus 22.
Vágvölgyi B. András: Nőpolitikai dokudráma. Televízió. Élet és Irodalom, 2007. április 20., 16. szám
Váriné Szilágyi Ibolya: A metaforák szerepe és hatalma a két nemről való gondolkodásban. Recenzió. Helen Haste: The Sexual Metaphor (Harvester Wheatsheaf, 1993.)
Veres Pálné Beniczky Hermin (1815 – 1895), nőnevelő
Veres Pálné Beniczky Hermin: Felhívás a nőkhöz. Hon. 1865. M. Bagossy Éva: Veres Pálné. A Veres Pálné Gimnázium Kiadványa, Budapest. 1996. Részlet.
Vezér Erzsébet, Lesznai Anna élete. Budapest: Kossuth, 1979.
Vértes László: Hugonnai Vilma, az egészségnevelő. Az egészségnevelés történetéből (tematikus blokk) In: Egészségnevelés, XXVIII. évfolyam, 1997. 5. szám
Vicsek Lilla: Beszélgetések a prostitúcióról. Médiakutató, 2003 ősz – Kisebbség rovat
Vicsek Lilla-Nagy Beáta: Nemek kultúrája egy önkormányzatnál. A szervezeti kultúra és a nemek közötti viszonyok összefüggései, Szociológiai Szemle, pp. 52-86. [pdf]
Világ asszonyai a békéért – plakát
Vitál Anna: Hölgyek kottapapírral Vasárnap, 2009. 03. 06.
Vörös Éva: A nők és a teológia a század első felében a történelmi Magyarországon. In Szerep és alkotás. Női Szerepek a társadalomban és alkotóművészetben. Szerk. Nagy Beáta és S. Sárdi Margit. Csokonai kiadó. 1997.Az emberi szellem fellegvárai közül a teológia bizonyul a nők számára a legbevehetetlenebbnek. Ezek a kapuk nyílnak meg a legnehezebben, itt tartja magát a legkikezdhetetlenebbül az a téveszme, miszerint a teológia férfiügy, férfitudomány.
Vízkeleti Witman Eta (működött 1900 körül): Virágárús. Olaj, vászon 60,5*80 cm j.j.l.: Vízkeleti W. E.

Vízkeleti Witman Eta, 1900 körül: Virágárus. Olaj, vászon 60*80 cm j.j.l.: Vízkeleti Witm.
Wagner Kornélia (Németország, 1864- ): Erdőben. olaj, vászon, 69*56 cm, j.j.l.: K. Wagner
Wallace, Claire: Egy nyugati feminista Keleten. Ford. Seres Iván. 2000. 7. 1995. 5. 46-52.
Weöres Sándor: Psyché. Egy hajdani költőnő írásai, Magvető, Budapest, 1972.
Willendorfi Vénusz (kb. i.e. 23 000; Bécs, Természetrajzi Múzeum)
Wieser, Margot: Csendes lázadás. Nők a rendszerváltásról. (A Feminizmus és történelem sorozatban.) Ballasi Kiadó, Budapest, 2004.
Willhelm Szidónia: Szerelem, házasság feminista tükörben. Budapest, Benkő Gyula könyvkereskedése. 1908. [pdf]
Wolf, Naomi: A szépség kultusza. Csokonai Kiadó, Debrecen, 1999.
Woolf, Virginia (1986) Saját szoba. Budapest, Európa (Ford. Bécsy Ágnes)
Woolf, Virginia (1971) A világítotorony. Budapest. Gondolat. (Ford. Mátyás Sándor)
Woolf, Virginia (1984) Orlando. Bukarest, Kriterion (Ford. Szávai Nándor)
Winterson, Jeanette: A szex költészete. (Miért a lányokat választottad?) 2000, Irodalmi és társadalmi havilap. Mcmxcvi január, pp. 34-38.
Yuval Davis, Nira

Zágoni Miklós: Feminizmus és ökológia. Esély. 2001. 2. 38-50.
Zámbó András: Mondhat-e újat a feminista teológia? A feminista teológia kritikai analízise. Kiadja: A Református Zsinati Iroda Tanulmányi Osztálya. Budapest, 1996.
Zeffirelli, Franco rendezte filmváltozat (Jane Eyre, 1996)
Zeisel, Eva (1906 – ) portré
Zeisel Éva kiállításával nyílt meg a Magyar Iparművészeti Egyetem Galériája a Batthyány utcában. Építészfórum, 2004. április 07.
Zemplényi Magda (1899-1965) Barátnők, 1939 Olaj, karton, 68×49,5 cm
Zentai Violetta: Nők és férfiak a politikában: megosztott és megosztó lehetőségek. Kézirat.
A feminizmus esélyei. Az alternatív baloldali Susan Zimmermann szerint keveset tudunk a magyar nők helyzetéről. Czene Gábor – Népszabadság – 2004. július 16.
Zimmermann, Susan: “Ne így, hazám hölgyei!” A magyar negyvennyolc és a nők. Eszmélet folyóirat, 37. szám (1998. tavasz)
Zimmermann, Susan: A társadalmi nemek tudománya Kelet-Közép-Európa és a posztszovjet térség felsőoktatásában. Eszmélet folyóirat, 73. szám (2007. tavasz)
Zimmermann, Susan: A magyar nőmozgalom és a”szexuális kérdés” a XX. század elején. Eszmélet folyóirat, 42. szám (1999. nyár)
Zimmermann, Susan: A szabad munkaerő nyomában, “Utólérő” fejlődés és női munka Magyarországon. [online] In: Eszmélet, 1995. 25. sz. (január)
Zimmermann, Susan: Mit erejök elbír, a nemökhöz méltó. Magyar nők a forradalomban és a harcmezőn Magyar Hírlap – 1998. március 28.
Zimmermann, Susan: A család bálványától a piac bálványáig. A nemek közötti viszonyok változása a fejlett ipari társadalmakban. [online] Eszmélet 33.
Zirzen Janka
Zwickl András Alteregó – Nemi szerepek és identitás Korb Erzsébet művészetében, Új Művészet, 1999. augusztus (X.évf. 8.sz.), 4-6.
Zsidai Péter: Nők az üvegplafon felett. Beszélgetés Neményi Máriával. In: Magyar Hírlap, 1999. július 19.

Zsohár Melinda: A nő szakadatlanuk mosogat, a férfi internetezik. Esélyegyenlőség sértések és pofonok nélkül. In: Magyar Nemzet, 1999. november 17.
Zsugán István: Koturnus nélkül. Beszélgetés Kovács Andrással A vörös grófnő című filmről. Filmvilág folyóirat 1984/07 03-08. old.

Reklámok

Még nincs hozzászólás.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt kedveli: