HÍR-NŐK

TNT forrásgyűjtemény

Palasik Mária (szerk.): A nő és a politikum. A nők politikai szerepvállalása Magyarországon. Napvilág kiadó Kft, Budapest, 2007.

palasik01

A nő és a politikum. Múlt-kor történelmi portál, 2008. március 4. 14:00

A 18. századi társadalmi felvilágosodás napjainkban reneszánszát éli: akkor a polgárok, ma a nők feszegetik a kerek világ abroncsait, helyet követelve maguknak a sorsunkat irányító hatalomban.

A könyv létrehozásában résztvevők célja, hogy történelmi háttérbe ágyazva felvázolják, miként ragadják magukhoz a nők a régi szerepet szimbolizáló fakanál mellett előbb valamely gép vagy a traktor, majd egyre bátrabban a családi autó, végül az ország kormányát. A szerzők között találunk történészeket, szociológusokat, közgazdászokat, filozófust, levéltárost, nyelvészt, műszaki menedzsert és statisztikust is, akiknek kutatásai nyomán kirajzolódik az olvasó előtt a világnak egy sajátos szelete, amelyet így talán sosem láttunk.

Megtudhatjuk, mi volt a nők joga (és kötelessége) az évszázadok során, és mi ma, felvillan nevezetes történelmi nagyasszonyok portréja, napjaink női képviselői vallanak munkájukról, vágyaikról és csalódásaikról. A könyv egy rövid történeti felütéssel indít: a több ezer éves múlt után Gáspár Gabriella a rendi társadalomtól a Horthy-korszak végéig elemzi a női jogok változásait, majd a kötet szerkesztője, Palasik Mária a női egyenjogúság szabályozásáról ír.

A kötet következő nagy fejezetében az 1989-ig betöltött közéleti szerepeit elemzik: a női mobilitás változásai mellett a pártvezetés női tagjairól is olvashatunk. A könyv harmadik nagyobb része a rendszerváltás utáni közéletet elemzi, és a nők szerepvállalása mellett azt is megpróbálja megvizsgálni, hogy mik számítanak igazán férfi és női témának a Parlamentben.

A művet az egyedi életúttörténetek ismertetése teszi igazán átélhetővé, a szerzők a mai és egykori résztvevők interjúinak részletes feldolgozásával, táblázatokkal, gazdag jegyzet- és szakirodalmi ajánlásokkal felvértezve kívánnak segíteni eligazodni a témában.

A feminista megközelítést tudatosan kerülni kívánó könyv az előítéletek és a sztereotípiák átlépésére is vállalkozott. A szerzők a könyvet ajánlják a politizáló (nem csak értelmiségi!) nőknek és persze férfiaknak, mindazoknak, akik még ma is a fakanálszindróma hívei, valamint mindenkinek, aki e csoportosításból kimaradt: az álláspontjukat még ki nem alakító nőknek és férfiaknak.

Reklámok

2009/06/06 Posted by | könyv, politika | , , | Hozzászólás

Tóth Olga: Nőnek Lenni – Társadalmi nem (gender) az egyenlőtlenségek rendszerében. Magyar Tudomány, 168. évf. 2007/12. 1590-1595.

Tóth Olga: Nőnek Lenni – Társadalmi nem (gender) az egyenlőtlenségek rendszerében. Magyar Tudomány, 168. évf. 2007/12. 1590-1595. [pdf]

2009/05/31 Posted by | folyóiratban megjelent tanulmány, szociológia | , , , , | Hozzászólás