HÍR-NŐK

TNT forrásgyűjtemény

előítélet …

Reklámok

2009/06/07 Posted by | index | | Hozzászólás

Acsády Judit: Lovagiasságtól a vádaskodásig. Educatio. 1996. (ősz) 5. évf. 3. sz. 454-466.

“A magyarországi közgondolkodás hajlik arra még ma is, hogy mind a nőknek, mind a férfiaknak öröktől létező jellemvonásokat tulajdonítson, amely tulajdonságokra eltérő szerepek épülnek. Ezek híján a sztereotíp sémákat követő gondolkodásban a férfi nem igazi férfi, a nő pedig nem igazi nő. (…) A nemek társadalmi egyenlőségével kapcsolatos vitákban megfigyelhető a nőtől, a nő erejétől, hatalmától való félelem, illetve annak a feltételezése, hogy egy erős, magabiztos nő élni, sőt visszaélni fog hatalmával a férfiak kárára.

A nemek kérdésének higgadt átgondolását ma Magyarországon nehezíti, hogy átpolitizált, túlideologizált, lejáratott fogalmak és előítéletek tömkelegével próbálnak megfogalmazni álláspontokat. (…) Ráadásul a feminizmust – amelynek történelme és legújabb elméleti irodalma alig-alig ismert Magyarországon – az államszocializmus felülről jövő, emancipációt hirdető politizálásával azonosítják és mivel annak fogalmai illegitimmé váltak, így ma a nők érdekvédelmének, a társadalmi igazságosságnak és a méltányosságnak nincs szalonképes szókincse. A nő társadalmi helyzetének nőbarát közelítése megfogalmazhatatlan.

Ugyanakkor magától értetődőbb maradt az a gondolatmenet, amely az öröktől fogva létező tulajdonságokra építve a két nemnek eltérő szerepeket, a társadalomban pedig más-más teret jelöl ki, vagyis a két nem közti egyenlőtlenséget tartja “természetesnek.”

2009/06/01 Posted by | folyóiratban megjelent tanulmány | , , | Hozzászólás