HÍR-NŐK

TNT forrásgyűjtemény

Vajna Tamás: Feminizmusváltozatok – Keresd a férfit. HVG, 98/3. – 1998. január 24. 72-74. old.

Ezzel szemben a liberális irányzat követői szerint – mint többek közt Luce Irigaray francia filozófusnő is, aki a világot hangsúlyozottan feminista szemszögből vizsgálja – a nemek közötti egyenlőség, elvileg, magától értetődő. A kérdés sokkal inkább az, mitől lesz egy fiúnak született csecsemő felnövekedve elnyomó férfi és egy leány elnyomott asszony. A liberális irányzat követői úgy gondolják, mindezért az évszázados szocializációs, nevelési receptek a felelősek, s ha ezen sikerülne változtatni, máris kézben lenne a megoldás. A szocialista feministáknak nevezett irányzat követői, akik gyorsabb, gyakorlatiasabb megoldást sürgetnek, viszont – mint azt az amerikai Szabadság Szocialista Párt feminista tagozata közzé is tette -, a liberális békülékenységet kritizálva, azt állítják: “Nem elég a nevelés reformja és a tradicionális nemi szerepek átgondolása, szükség van a szexista eszközökkel operáló férfihatalom – lehetőleg egyetemes – női kontrolljára.”

Reklámok

2009/06/06 Posted by | újságcikk, ismeretterjesztő | , , | Hozzászólás

Zágoni Miklós: Feminizmus és ökológia. Esély. 2001/ 2. 38-50.

“Konrad Lorenz Nobel-díjas etológus írja: “Mivel az ember mindenfajta erkölcsi felelőssége értékfelfogásaiból táplálkozik, szembe kell szegülnünk azzal a járványszerű téveszmével, hogy csak a megszámolható és megmérhető dolgok tartoznak a valósághoz. Meggyőzően ki kell mutatnunk, hogy szubjektív tapasztalási folyamataink a valóságosságnak ugyanazzal a fokával bírnak, mint minden, ami az egzakt természettudomány terminológiájával kifejezhető.” Egy példa: a háziasszony észreveszi, megérzi a ház vagy a család romlásának legapróbb jelét is, még mielőtt bármi mérhető vagy számszerűsíthető változás lenne detektálható.

Azt gondolhatnánk, Lorenz ezen alapvető észrevétele megalapozza a “női tudományok” sorát, többek között a feminista ökológiát* (*lábjegyzetbe: Ökológia: A szót Ernst Haeckel német biológus alkotta meg 1869-ben, a görög oikos – háztartás, tűzhely – kifejezésből. A tudományág a Föld élőlényeinek és a szárazföldi-óceáni-légköri élettérnek a kölcsönhatásait egységes egészként vizsgálja.), amelyek szakítanának azzal a – Lorenz által scientistának nevezett, Galilei híres matematika-idézetétől (“A Természet nagy könyve a matematika nyelvén van megírva”) eredeztethető – európai hagyománnyal, amely kategorikusan kizár mindent a természettudományok köréből, ami nem írható le vagy fogalmazható meg a matematika nyelvén, s helyettük teret engednének a szubjektív, érzésre és esztétikumra alapozott megismerés számára.”

Tovább a teljes szöveghez …

2009/06/06 Posted by | folyóiratban megjelent tanulmány, ismeretterjesztő | , , | Hozzászólás

Silverman, Debora: Az “új nő”, a feminizmus és a díszítőművészetek a múlt század végi Franciaországban. Replika. 35. 1999. 79-88.

Silverman, Debora: Az “új nő”, a feminizmus és a díszítőművészetek a múlt század végi Franciaországban. Replika. 35. 1999. 79-88. [pdf]

2009/05/31 Posted by | folyóiratban megjelent tanulmány, Uncategorized | , , , , , | Hozzászólás