HÍR-NŐK

TNT forrásgyűjtemény

Simone de Beauvoir: Szexbálványok. Brigitte Bardot, avagy a Lolita-szindróma. Filmvilág, 2002. 45. évf. 6. sz.

xxxxxx

Tovább a teljes szöveghez …
Vissza a index-laphoz…

Reklámok

2009/06/13 Posted by | film, folyóiratban megjelent tanulmány | , , , | Hozzászólás

Varga Balázs: Nőnem est ómen. Monográfia Mészáros Mártáról.(Megjegyzések az íróasztal mellől.) Filmvilág, 1994/02. 51. old.

Portuges a kettős marginalitást (kelet-európai és nő) tartja meghatározónak. Értelmezni próbálja a filmek visszás magyarországi fogadtatását. Mészárost folyamatosan félreértették és elutasították mint realistát illetve feministát, marginalizálták mint dokumentaristát vagy teljesen elhallgatták – írja. Távolságot tart eközben a hetvenes-nyolcvanas évek nyugati feminista kritikájától, amely „női filmekként” kategorizálta e darabokat. Véleménye szerint amíg Magyarországon a férfi-női kapcsolatok szemszögéből vizsgálták e műveket, addig a nyugatiak a női kondíciót, helyzetleírást keresték bennük. Kétfrontos harcában erősen támaszkodik a rendezőnő véleményére, aki interjúiban sokszor elhatárolta magát filmjei feminista címkézésétől. (A szerző Mészáros Mártával készült beszélgetéseiből egy csokorra valót megtalálhatunk a kötet mellékletében.) Azonban a nőnem mégiscsak ómen: a könyv nagy része a női szerepek vizsgálatára, e másfajta érzékenység (nevezzük bárhogy, csak ne feministának) elemzésére épül.

(…)

A női szerepek elemzése során Portuges a freudi, posztfreudi hagyományt hívja segítségül. (Pro-oidipuszi szituációk elemzése, anyátlan gyermekek és gyerektelen anyák sorsrajza.) A gyász és a melankólia jegyében ugyanezt az érvrendszert használja a sztálinizmus utáni Kelet-Európa társadalomtörténeti-politikai hátterének felvázolásához. A „szervezett felejtés” elutasításán és az elfojtás utáni gyász motívumán keresztül a filmekben a közösség sorsa és a rendezőnő személyes tapasztalatai találkoznak.

<p style=”text-align:right;”><span style=”color:#666666;font-family:Verdana;”>Tovább a teljes szöveghez …</span></p>

2009/06/06 Posted by | folyóiratban megjelent tanulmány, Uncategorized | , , , | Hozzászólás

Darab Ágnes Zsuzsa: Amikor kilóg az asztalláb. Nevelőnők a filmvásznon. Filmvilág, 2006/04. 28-31. old.

“A nevelőnők voltak a világ első feministái – bár maguk sem tudtak róla. A lányregények és kosztümös filmek elmaradhatatlan mellékszereplői, ezek a jelentéktelen vagy éppen karikatúraszerűen elnagyolt figurák a XIX. század zord valóságában bizony nagyon is a keservesen kiharcolt női önállóságot jelentették a korabeli nők számára. Noha nem éppen a legirigyeltebb élethelyzetből indultak, és megélhetésük állandóan egy hajszálon függött, mégis ők voltak az első modernkori asszonyok, akik a saját erejükből, szellemi képességeik segítségével, önálló keresetből éltek. Ám sajnos ez volt minden jó, amit az életükről el lehetett mondani. Saját érájukban nem becsülték többre őket holmi tudálékos, csúnyácska vénkisasszonyoknál, akik megtűrt, de alantas bútordarabként tengették szürke kis életüket az arisztokrácia csillogó világának árnyékában.”

Tovább a teljes szöveghez …

2009/06/06 Posted by | film, folyóiratban megjelent tanulmány | , , , | Hozzászólás

Bori Erzsébet: A szerencse lányai. Akar-e ön orosz prostituált lenni? A vágy titokzatos tárgya valutában is mérhető. Mészáros Márta lengyel–magyar–orosz filmje a kelet-európai testpiacról. Filmvilág, 2003/2.

 

 

Tovább a teljes szöveghez …

2009/06/02 Posted by | film, folyóiratban megjelent tanulmány | , , , | Hozzászólás