HÍR-NŐK

TNT forrásgyűjtemény

Farkas Katalin: Feminista ismeretelmélet – lehetséges-e egyáltalán? = Világosság. 38. 1997. 1. 74-79.

Reklámok

2009/06/28 Posted by | filozófia, folyóiratban megjelent tanulmány | , , , | Hozzászólás

Hell Judit (1954)

hellHell Judit: Nô és férfi viszonya az újkori filozófiában: a kanti (fél)fordulat. Világosság, 2005/2–3. 85-93.[pdf]
Hell Judit: „’Egy testvér lesz minden ember!’ A nemek viszonya a globalizálódó világban” [a 68. sz. elektronikus változata] http://www.matud.iif.hu/02mar/hell.html (Magyar Tudomány) [2002]
Hell Judit: „Erőszak a férfi-nő kapcsolatokban, filozófiai-etikai megközelítésben”. In: Belügyi Szemle, 2000. évf., 7-8. sz., 29-45. p.
Hell Judit. „Nemek egyenlősége/egyenlőtlensége – feminizmus a nyugati világban”. In: Új Holnap, XIV. /XLII./ (1997) évf., 1. sz., 81-89. [a 34. sz. folyóiratközlése]
Hell Judit: „Nőkérdés és multikulturalitás”. In. Új Holnap, XV. /XLIII./ (1998) évf., 1. sz., 189-197. p. [a 36. sz. folyóiratközlése]
Hell Judit: „‘Egy-testvér lesz minden ember!’ A nemek viszonya a globalizálódó világban”. Magyar Tudomány XLVII. /CIX./ (2002) évf., 3. sz., 322-333.p.
Hell Judit: „Agresszivitás a nemek kapcsolatában”. In: Publicationes Universitatis Miskolci/n/ensis, Sectio Philosophica, VI. (2000) évf., 1. sz.: Hársing László 70 éves (szerk. Fehér Márta – Lendvai L. Ferenc), 141-158. p.
Hell Judit: „Nemek egyenlősége/egyenlőtlensége – feminizmus a nyugati világban”. In: Lendvai L. Ferenc (szerk.): Demokrácia, pluralizmus, tolerancia. Budapest, Német Népfőiskolai Szövetség, 1996. 81-89. p.
Hell Judit: „‘Férfivá és asszonnyá teremté őket’. Feminizmus és szociáletikai problémák az egységesülő Európában”. In: Végső szavak – Letzte Worte (szerk. Czirják József – Jávorszki András – Sz. Gondos Piroska). Kaposvár: Csokonai Tanítóképző Főiskola, 1997. 242-249.p.
Hell Judit: „Nőkérdés és multikulturalitás”. In: Hell Judit – Lendvai L. Ferenc (szerk.): Demokrácia és patriotizmus az egységesülő Európában. Miskolc: TIT, 1997. 189-197. p.
Hell Judit: „Emberi jogok, erkölcsi jogok és a ‘második nem’ ”. In: Európaiság. Politikai és morális kultúra. (szerk. Karikó Sándor) Budapest: Áron, 2001. 179-190. p
Hell Judit: „Férfiak és nők Közép- és Kelet-Európa rendszerváltó társadalmaiban”. In: Loboczky János (szerk.): „Párbeszédben a világ sorsával.” Filozófia a globalizálódó világban. Eger: Eszterházy Károly Főiskola – Líceum Kiadó, 2001. 164-178.p.
Hell Judit: „Létezik-e feminista etika?” In: microCAD 2001. Section S: Humanities, Miskolc: University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre, 2001. 39-44. p.
Hell Judit: „Biopolitika és ’gender-studies’ ”. In: Az alkalmazott filozófia esélyei (szerk. Karikó Sándor). Budapest: Áron Kiadó, 2002. 155-161. p.
Hell Judit: „Feminizmus, filozófia, történelem”. In: microCAD 2002. Section L: Humanities, Miskolc: University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre, 2002. 31-36. p.
Hell Judit: „Keresztény gondolkodók nőképe a 20. századi magyar filozófia történetében”. In: Társadalmi nemek képe és emlékezete Magyarországon a 19-20. században (szerk.: Pető Andrea). Budapest: Nők a Valódi Esélyegyenlőségért Alapítvány, 2003. 133-151. p.
Hell Judit: „Ember, világ, férfi és nő Halasy-Nagy József szerelemfilozófiájában”. In: microCAD 2003. Section R: Humanities, Miskolc: University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre, 2003. 35-39. p.
Hell Judit: „Feminista nézőpont az etikában”. In: Értékválság – Értékváltás. Tanulmányok az alkalmazott filozófia köréből (szerk. Karikó Sándor). Budapest: Áron Kiadó, 2004, 295-305. p.
Hell Judit: „Ember, világ, férfi és nő Halasy-Nagy József szerelemfilozófiájában”. In: Scientia Potestas. Tanulmányok Halasy-Nagy József filozófiájáról (szerk. Szabó Tibor – Deák Tamás – Varga Péter). Szeged: Lectum Kiadó, 2004. 51-58. p. (másodközlés)
Hell Judit: Feminista tudat – patriarchális nyelvhasználat? In: Női szóval – női szemmel. Gender-kutatás a nyelvészetben és az irodalomban. (Szerk. Bodnár Ildikó – Kegyesné Szekeres Erika – Simigné Fenyő Sarolta) Miskolc: Passzer 2000, 2008, 37-46.p.
Hell Judit: Van-e feminista filozófia? Budapest: Áron Kiadó, 2006. 199 p.

2009/06/27 Posted by | index | , | Hozzászólás

Heller Ágnes (1929) filozófus …

helleragnesHELLER ÁGNES

(1929-)

Filozófus, a lázadó fajtából. Nemrég egy napilap megszavaztatta olvasótáborát, kit tart a közvélemény az ország legokosabb emberének. Heller Ágnes nem azért jutott első helyezéshez, mert idejekorán elhagyta az országot, hanem egyértelműen azért, mert hazajár.

Heller Ágnes és Fehér Ferenc 1993b. A modernitás ingája. Budapest: T-Twins.

2009/06/21 Posted by | filozófia, index | , , | Hozzászólás

Hannah Arendt (1906–1975) filozófus, politológus …

arendt_hannahHannah Arendt: Múlt és jövő között. Nyolc gyakorlat a politikai gondolkodás terén. Budapest, Osiris Kiadó-Readers International, 1995, 99. o.
Hannah Arendt: A forradalom. Fordította Pap Mária. Budapest, Európa, 1991, 181. o.
Hannah Arendt: A totalitarizmus gyökerei. Budapest, Európa, 1992, 299–301. o.
Hannah Arendt: A sivatag és az oázisok. Budapest, Gond–Palatinus, 2002, 135–136. o.
Kovács Gábor: Hannah Arendt két modernitása. Beszélő, 2007. szeptember, 12. évfolyam, 9. szám.
Sindelyes Dóra: Szellemek és szerelmek. Hannah Arendt viszonya Heideggerrel. HVG, 2006/50 12.16. 72-75.
Arendt, Hannah: Fogódzó nélkül – Hannah Arnedt olvasókönyv. Kalligram.

2009/06/08 Posted by | index | , | Hozzászólás

Dienes Valéria (1879–1978) filozófus, mozdulatművész …

2009/06/07 Posted by | index | , | Hozzászólás

Ancsel Éva (1927–1993) filozófus …

2009/06/07 Posted by | index | , | Hozzászólás