HÍR-NŐK

TNT forrásgyűjtemény

Joseph Delteil: Jeanne D’Arc. Scolar Kiadó, Budapest, 2006.

delteil_jeannedarc

Joseph Delteil (1894-1978) művének kiadásával a kiadó egy olyan jelentős francia írót szeretne bemutatni a magyar közönségnek, aki eleddig egyetlen könyvével sem jelent meg a magyar piacon.

A könyv a húszas években jelent meg franciául, rögtön film is készült belőle (mégpedig a világ legjobb 12 filmjének egyike, mint azt annak idején a zsűri megállapította). A könyv egy híres francia nőről szól, mint címe is mutatja. Csakhogy… Csakhogy ez a nő nem akárki, hanem Jeanne d’Arc, Franciaország nemzeti hőse, kanonizált szent, a középkor szülötte. S aki pedig bemutatja, a férfi, az nem más: Joseph Delteil, a huszadik század egyik legkülönösebb francia írója. Delteil fülig szerelmes regénye hősnőjébe, annak testébe és lelkébe, kicsattanó erejébe, szikrázó hitébe. Csoda-e, ha ekkora szerelem lángra lobbantja, és aztán a jelenbe transzponálja az Orléans-i szűz hús-vér lényét? Igen, csoda, a vérbeli irodalom csodája: élő és halott titokzatos módon, a szemünk láttára egyesülnek: Delteil a legmaibb mába rántja hősnőjét hirtelen mozdulattal. Kis híja, tán annyi sem, hogy a Szent Johannát körbeölelő íz-, szag- és színvilágban lubickolva az olvasó maga is bele nem szeret a legendás nőalakba.

A Jeanne d’Arc nem átlagos történelmi regény. Sehol az unásig ismert, méltóságteljes hömpölygés, a tudálékos adathalmazok, a ravaszul sodorintott intrika-szövevény, az úgynevezett „korhűséget” festő, aprólékos leírások. Delteil regénye egyetlen érzéki zuhatag, örök jelen, vibráló jelenlét, jóllehet a szerző Jeanne d’Arc életének egyetlen mozzanatát sem ugorja át, hagyja ki, mismásolja el. Dühkitörések és féktelen áhítatrohamok, látomások és a világ szépségeiben való szinte fájó, állandó gyönyörködés, kifinomult nagyhatalmi játékok és a csatában kiontott vér fűszeres, nehéz szaga: efféle kettősségek vonzása-taszítása kíséri a hősnőt pályáján. Delteil Orléans-i szűze szerelmi viszonyban áll a Mindenséggel, nem azért szűz, mert a hús kísértései elkerülik, hanem mert mind az öt érzékén keresztül viharos szenvedéllyel egyesül Istennel és a világgal. Hatalmas tempóban, óriási életvággyal, ugyanakkor szilaj kételyektől is szaggatva vágtat végig a neki kijelölt pályán, mégsem mulaszt el egyetlen, zsigeri mélységben megélni és átélni való pillanatot sem.

A könyvet a fiatal műfordító-nemzedék egyik legtehetségesebb alkotójának, Lackfi Jánosnak a fordításában adják ki. A könyv nemcsak egy jelentős, eddig teljesen ismeretlen francia írót mutat majd be a magyar olvasóknak, hanem történelemszemléletünk megcsontosodott formáit is fellazíthatja.

Reklámok

2009/06/06 Posted by | híres nők élete, könyv | , , , , , | Hozzászólás

Teplán Attila: A Hód száz éve – Franciaország Beauvoirra emlékezik. Népszabadság, 2008. január 22.

Tovább a teljes szöveghez …
Vissza a index-laphoz…

2009/05/31 Posted by | újságcikk | , , | Hozzászólás

Simone de Beauvoir: A második nem. Gondolat, Budapest, 1969.

beauvoir02

“Az írónő ebben a szociológiai tanulmányban dolgozta fel, amit a nők helyzetében fontosnak érzett; könyve tulajdonképpen egy nagy jelentőségű társadalmi tanulmány; vitázó, elemző egzisztencialista filozófiai és szociológiai jellegű munka a nőkérdésről. Már a cím is utal a szerzői szándékra “második nem”, a nők másodrendűségének okait, magyarázatát kutatja. Beauvoir egzisztencialista terminológiája szerint: a nő választása nem szabad, cselekvése általában nem a független személyiségé, körülményei fokozottan determinálják. Tagadja, hogy e meghatározottságot eredendő és változtathatatlan biológiai okokra lehetne visszavezetni, elutasítja az “örök lényeg” fogalmát, s könyvének egyik célja bemutatni a nemek közötti egyenlőtlen harcból a kiutat: csak a férfival egyenrangú, kötöttségeiből felszabadított nő és férfi kapcsolatából születhetik meg a harmonikus emberi együttlét új formája. A könyv két részre tagolódik: az elsőben a nőkérdéssel foglalkozó tudományágak eredményeit, tanulságait vonultatja fel, a másodikban egyéni meglátásokban gazdag helyzetelemzést ad. A Gyakorlat című második részben tesz kísérletet a nő mai helyzetének sokoldalú bemutatására. A mai olvasó itt találja a legtöbb vitatható megállapítást, – a szerző tapasztalatai sok szempontból idejétmúlt polgári életformából származik.”

Vissza a index-laphoz…

2009/05/31 Posted by | könyv | , , , , , | Hozzászólás

Silverman, Debora: Az “új nő”, a feminizmus és a díszítőművészetek a múlt század végi Franciaországban. Replika. 35. 1999. 79-88.

Silverman, Debora: Az “új nő”, a feminizmus és a díszítőművészetek a múlt század végi Franciaországban. Replika. 35. 1999. 79-88. [pdf]

2009/05/31 Posted by | folyóiratban megjelent tanulmány, Uncategorized | , , , , , | Hozzászólás