HÍR-NŐK

TNT forrásgyűjtemény

Alfred Adler (1870–1937) osztrák pszichiáter, pszichológus …

Adler, Alfred: Emberismeret. Göncöl Kiadó, Budapest, 1994. (VII. fejezet: A nemek viszonya. 116-141.)

Reklámok

2009/06/13 Posted by | index | , , | Hozzászólás

Alfred Adler: Emberismeret. Göncöl Kiadó, Budapest, 1994.

adler01“(VII. fejezet: A nemek viszonya. 116-141. old.)     

” A férfi elsőbbsége a mai kultúrában:  A kultúrának a hatalmi törekvés irányában történt fejlődése, különösen egyes személyek vagy rétegek az irányú igyekezete, hogy privilégiumokat biztosítsanak maguknak, a munkamegosztást olyan irányba terelte, melynek eredményeképpen a mai kultúrát a férfi kimagasló jelentősége jellemzi, ahogyan az még ma is fennáll. Munkamegosztásunk az előnyben részesített csoportnak, a férfiaknak előjogokat biztosít. A férfiak aztán hatalmi helyzetük következtében a maguk érdekei szerint saját előnyük szempontjából jelölik ki a nő helyét a munkamegosztásban, és a termelési folyamatban körülhatárolják a nő életének területét. Módjukban áll, hogy maguk számára az élet kellemes formáját valósítsák meg, hogy meghatározzák az asszony életformáját, mely elsősorban a férfiúi szempontnak van alávetve. (…) Összes berendezkedéseink, hagyományos megállapításaink, törvényeink, erkölcseink és szokásaink tanúbizonyságot tesznek a férfi privilegizált helyzetéről, mely a nőt irányítja és fogva tartja. Az előjogok visszahatnak egészen a gyermekszobáig, és nagy befolyással vannak a gyermeki lélekre.”

Tovább a teljes szöveghez …

Vissza az Adler index-laphoz …

2009/06/01 Posted by | könyv, pszichológia | , , , , , , , , | Hozzászólás