HÍR-NŐK

TNT forrásgyűjtemény

Angelusz Erzsébet: Filozófia, antropológia, nevelés. Akadémia Kiadó, Budapest, 1984.

angelusz01

(A nemi viselkedés szabályozása, 68-72 old.)  

“A nemek szerinti viselkedés beszabályozása az egyik legősibb intézményesítési eljárás az emberiség történetében. S ha fejlettebb társadalmakban az életkorra alkotott szabályokkal együtt csökkent is a nyílt társadalomszabályozó jelentősége, mind a mai napig, minden emberi kultúrában és társadalomban igen nagy szerepet játszik. (…) Kétségkívül, ha a társadalom fejlődésével rejtettebbé is váltak azok a társadalmi mechanizmusok, amelyek a nemi karakterrel függnek össze, az egészen nyilvánvaló, hogy mivel a nők és a férfiak közötti munkamegosztás hosszú időn át úgy alakult, hogy a férfiak végezték a társadalom reprodukciójával kapcsolatos teendőket, a nők pedig a “kis család” fenntartásával járó feladatokat, a férfiak és nők viselkedésének beszabályozása nemcsak másként, de az uralmi és alávetett szerepkör logikája szerint történt. E ténynek sok tünete van. E helyen csak egyet említenék: az emberi fogalmának megalkotásakor rendszerint csak férfi- tulajdonságokkal számoltak az általánosítók. Annak a “másságnak” a tárgyilagos megismerése iránti igény, amely a nőket jellemzi a férfiakkal szemben, csak a legújabb korban fedezhető fel.”

Tovább a teljes szöveghez …

Vissza az Angelusz indexlapra …

Reklámok

2009/06/01 Posted by | antropológia, filozófia, könyv, pedagógia | , , , , | Hozzászólás

Alfred Adler: Emberismeret. Göncöl Kiadó, Budapest, 1994.

adler01“(VII. fejezet: A nemek viszonya. 116-141. old.)     

” A férfi elsőbbsége a mai kultúrában:  A kultúrának a hatalmi törekvés irányában történt fejlődése, különösen egyes személyek vagy rétegek az irányú igyekezete, hogy privilégiumokat biztosítsanak maguknak, a munkamegosztást olyan irányba terelte, melynek eredményeképpen a mai kultúrát a férfi kimagasló jelentősége jellemzi, ahogyan az még ma is fennáll. Munkamegosztásunk az előnyben részesített csoportnak, a férfiaknak előjogokat biztosít. A férfiak aztán hatalmi helyzetük következtében a maguk érdekei szerint saját előnyük szempontjából jelölik ki a nő helyét a munkamegosztásban, és a termelési folyamatban körülhatárolják a nő életének területét. Módjukban áll, hogy maguk számára az élet kellemes formáját valósítsák meg, hogy meghatározzák az asszony életformáját, mely elsősorban a férfiúi szempontnak van alávetve. (…) Összes berendezkedéseink, hagyományos megállapításaink, törvényeink, erkölcseink és szokásaink tanúbizonyságot tesznek a férfi privilegizált helyzetéről, mely a nőt irányítja és fogva tartja. Az előjogok visszahatnak egészen a gyermekszobáig, és nagy befolyással vannak a gyermeki lélekre.”

Tovább a teljes szöveghez …

Vissza az Adler index-laphoz …

2009/06/01 Posted by | könyv, pszichológia | , , , , , , , , | Hozzászólás