HÍR-NŐK

TNT forrásgyűjtemény

Angelusz Erzsébet: Antropológia és nevelés. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1996.

angelusz02

Angelusz Erzsébet új könyvében a modern ember- és társadalomtudományok legfrissebb eredményeire támaszkodva feltárta a neveléstudomány antropológiai alapjait, egyszersmind a gyermeki élet, az iskolai tevékenység, a pedagógiai munka humanizálásának lehetőségeit, feltételeit és feladatait is megfogalmazta. Könyvében sokoldalúan igazolta, hogy a különböző emberi integrációk – a család, a vallási közösségek, az állam, a nemzet, igényei és követelményei – gazdagították is, torzították is a nevelés történelmi-társadalmi karakterét. A nevelés – tartalmának, formáinak, lehetőségeinek fokozatos kitágulása során – egyre alkalmasabbá vált az egyéni és társadalmi lét újratermelésének kulturális szabályozására.

Vissza az Angelusz index laphoz …

Reklámok

2009/06/13 Posted by | antropológia, filozófia, könyv, pedagógia | , , | Hozzászólás

Angelusz Erzsébet (1938-1995) neveléstudomány …

Angelusz Erzsébet (Debrecen 1938. nov. 27.- Budapest 1995. nov. 14.)

Angelusz Erzsébet: Filozófia, antropológia, nevelés. Akadémia Kiadó, Budapest, 1984.

Angelusz Erzsébet: Antropológia és nevelés. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1996.

Tóth Éva: Emlékvers, 1996.

A debreceni KLTE-en végzett m.-ped. szakon (1962), uo. a Filozófia tanszéken tanársegéd, adjunktus (1962-1970), az MTA Ped.-i Kutatócsoport (1974-), az ELTE BTK Nev.-tört.-i Kutatócsoport (1981-) munkatársa, az ELTE Ped.-i tanszékének adjunktusa (1983-), az MPT elnökségi tagja (1985-). Az (Új) Ped. Szle. szerk.-biz. tagja (1986-) Kandidátus (1995). Nev.-filozófiával, nev.-elmélettel kapcsolatos írásokat publikált főként antropológiai kutatásaival összefüggésben. – F. m.: Észrevételek a neveléstudomány elméletképzési munkájáról. M. Ped. 1982. 336-352.; Filozófiai antropológia és nevelés. Bp. 1984.; Antropológia és nevelés. Bp. 1996.

2009/06/13 Posted by | index, pedagógia | , , | Hozzászólás

Angelusz Erzsébet: Filozófia, antropológia, nevelés. Akadémia Kiadó, Budapest, 1984.

angelusz01

(A nemi viselkedés szabályozása, 68-72 old.)  

“A nemek szerinti viselkedés beszabályozása az egyik legősibb intézményesítési eljárás az emberiség történetében. S ha fejlettebb társadalmakban az életkorra alkotott szabályokkal együtt csökkent is a nyílt társadalomszabályozó jelentősége, mind a mai napig, minden emberi kultúrában és társadalomban igen nagy szerepet játszik. (…) Kétségkívül, ha a társadalom fejlődésével rejtettebbé is váltak azok a társadalmi mechanizmusok, amelyek a nemi karakterrel függnek össze, az egészen nyilvánvaló, hogy mivel a nők és a férfiak közötti munkamegosztás hosszú időn át úgy alakult, hogy a férfiak végezték a társadalom reprodukciójával kapcsolatos teendőket, a nők pedig a “kis család” fenntartásával járó feladatokat, a férfiak és nők viselkedésének beszabályozása nemcsak másként, de az uralmi és alávetett szerepkör logikája szerint történt. E ténynek sok tünete van. E helyen csak egyet említenék: az emberi fogalmának megalkotásakor rendszerint csak férfi- tulajdonságokkal számoltak az általánosítók. Annak a “másságnak” a tárgyilagos megismerése iránti igény, amely a nőket jellemzi a férfiakkal szemben, csak a legújabb korban fedezhető fel.”

Tovább a teljes szöveghez …

Vissza az Angelusz indexlapra …

2009/06/01 Posted by | antropológia, filozófia, könyv, pedagógia | , , , , | Hozzászólás