HÍR-NŐK

TNT forrásgyűjtemény

választójog …

Reklámok

2009/06/07 Posted by | index | | Hozzászólás

Miért kell a nőnek választójog? Budapest, 1910 k. Feministák Egyesülete

Miért kell a nőnek választójog?
Budapest, 1910 k.
1. Mert a nő ugyanúgy tartozik engedelmeskedni a törvényeknek, mint a férfi; kell tehát, hogy résztvehessen azok alkotásában.

2. Mert a nőt éppúgy megadóztatják, mint a férfit és mégsem szólhat bele az adók felhasználásába.

3. Mert a képviselők csupán a választók kivánságaival törődnek; hiszen azoktól függ mandátumuk.

4. Mert amig a nő nem választó és nem választható, addig senki sem kérdezi: mire van szüksége. Úgy bánnak vele, mint a gyermekkel, aki nem tudja, mi jó vagy mi rossz reá nézve.

5. Mert kell, hogy a parlament a nép akaratát fejezze ki; ez pedig lehetetlen amig a nőket, a nép nagyobbik felét, megakadályozzák akaratuk közvetlen nyilvánitásában.

6. Mert vannak a nőnek speciális, az anyasággal kapcsolatos érdekei; ezeknek szószólója csakis ő maga lehet. Csak az tudja, hol szorit a cipő, aki viseli.

7. Mert a férfiak a nőkre nézve sértő törvényeket hoztak, megkérdezésük nélkül; ezeket csak a nők maguk fogják igazságosan megváltoztatni.

8. Mert a nő elől sok pályát elzártak és a férfiaknak tartották fenn a legjobban fizetett és legkényelmesebb hivatalokat.

9. Mert a nők előtt nyitva álló pályákra sem készitik ők elő a férfiakkal egyenlően; a törvényhozás csupán a fiúk kellő kiképzéséről gondoskodik abból a pénzből, amelyet részben a nők adója szolgáltat.

10. Mert csak a választójog segitségével teremthet a nő leányának is olyan kiképzési lehetőségeket, aminők fiai számára fennállanak már….

23. Mert mindazokban az államokban, ahol a nők választók és választhatók (…), a politika tisztább, becsületesebb és jobban törődik a nép szükségleteivel.

24. Mert a magyar nők egy részének már ősidők óta követküldési joga volt s azt kitünő politikai érzékkel gyakorolták. (Kossuth Lajos is mint asszonynak követe jutott a parlamentbe.)

25. Mert a mai magyar nő megkövetelheti, hogy a megalkotandó választójogi törvény – a modern kor igényeinek megfelelően – minden nőre kiterjessze az 1848-ban eltörölt politikai jogokat.

26. Mert törvényes beavatkozást, állami intézményeket és ellenőrzést igényelnek: az alkoholizmus, a szegénység, a fertőző betegségek elleni küzdelem, a gyermekvédelem és a békemozgalom.

27.Mert a választójog legbiztosabb eszköze annak, hogy minden nő, aki komolyan érdeklődik a társadalmi kérdések iránt, hozzájáruljon e súlyos bajok gyökeres orvoslásához, ami összekoldult, összetáncolt, bazárokon gyüjtött pénzösszegekkel nem lehetséges.

28. Mert a választójog nem öncél, hanem a védelem fegyvere olyanok kezében, akiknek érdekeit senki sem védi; a legjobb szerszám azoknak, akik őszintén akarják szolgálni a közérdeket.

29. Mert a nőnek, mint anyának, nevelőnek, munkásnak, adófizetőnek összes szolgálataival szemben az állam még az önrendelkezés jogát sem adja meg.

30. Mert a választójog hiánya olyan megaláztatás, amelyet öntudatos, nemét megbecsülő asszony nem türhet meg.

31. Mert sokkal nemesebb lesz a gondtalanul élő nő élete, ha komoly közügyekkel foglalkozik, mint ha léha időtöltésre pazarolja idejét.

Csatlakozzék minden öntudatos, az emberiség haladásáért lelkesedő nő és férfi a Feministák Egyesületéhez (V., Mária Valéria-utca 12.), amely minden magyar nőnek aktiv és passiv választójogáért küzd.

Tagsági dij legalább 10 korona; részletekben is fizethető. Ennek fejében kapják a tagok az egyesületnek “A nő és a társadalom” cimü hivatalos lapját.

Magyar Nemzeti Múzeum Legújabb Kori Főosztály. Röplapgyűjtemény 69.380.

2009/06/07 Posted by | eredeti dokumentum | , | Hozzászólás